Credits: 2

Schedule: 28.10.2019 - 04.12.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Jepa Piirainen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I, III, IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi

- osaat ääntää suomea ymmärrettävästi

- ymmärrät tärkeimpiä ympäristössäsi esiintyviä sanoja

- osaat esitellä itsesi sekä kertoa pääasiat taustasi ja nykytilanteestasi tavallisimpien fraasien avulla

- pystyt selviytymään suomeksi tavallisimmissa, rutiininomaisissa sosiaalisissa ja palvelutilanteissa niin yliopistossa kuin sen ulkopuolella

- osaat laatia lyhyitä viestejä jokapäiväisistä aiheista apuneuvoja käyttäen

- tiedät joitakin suomalaisen tapa- ja viestintäkulttuurin erityispiirteitä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Arkielämän suppean perussanaston omaksuminen (tervehdykset ja tutustuminen, maat ja kansallisuudet sekä kielet, lukusanat, ajanilmaisuja, sää, ruoka, yliopisto-opiskelu, perhe, henkilöiden kuvailu).

- Kielen perusrakenteiden omaksuminen (äänteet, vokaaliharmonia, konsonanttivaihtelu, kysymys- ja vastauslause, yksikön partitiivi ja genetiivi, omistusrakenne (-lla on), verbityypit 1-3).

- Rutiininomaisten sosiaalisten ja palvelutilanteiden harjoittelu.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa (enintään kaksi poissaolokertaa), aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Kirjallinen tentti. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ryhmätyöskentely 24 t + itsenäinen työskentely 30 t

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Gehring-Heinzmann: Suomen mestari 1 (kappaleet 1-4) ja opettajan lisämateriaali.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-7311

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: 0, tavoitetaso A1.1

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakso on tarkoitettu vasta-alkajille.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kohderyhmä: Tutkinto-opiskelijat, jatko-opiskelijat ja henkilökunta. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Pakottavista syistä johtuvista ylimääräisistä poissaoloista voi neuvotella opettajan kanssa mieluiten etukäteen.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information