Credits: 3

Schedule: 13.09.2019 - 29.11.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tytti Tuomi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I - II, III - IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osaamistavoitteet:
- pystyt selviytymään japanin kielellä joissakin työ- ja arkielämän tavallisimmissa viestintätilanteissa (esim. tervehdykset, ajanilmaisut, esittäytyminen jne.)
- osaat ilmaista itseäsi tuttuja fraaseja käyttäen arki- ja työelämän tilanteissa, mm. esittelemään itsesi.
- osaat tunnistaa ja ymmärtää jonkin verran Japanin tapakulttuurin erityispiirteitä.
- osaat Hiragana-tavumerkkejä (46 kpl), Katakana-tavumerkkejä (46 kpl) sekä n. 20 Kanji-merkkiä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kielen perusrakenteiden sekä arki- ja työelämän suppean perussanaston omaksuminen, arki- ja työelämän yksinkertaisten asioimistilanteiden harjoittelu ja tapakulttuuriin tutustuminen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Kontaktiopetus 0-36 h,
2. Aktiivisuus ja pakolliset tehtävät (60%)
3. Lopputentti (40%)

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus: 0-36 h

Opiskelijan itsenäinen työ, pakolliset tehtävät, lopputentti ja tenttiin valmistautuminen. Kurssi voidaan toteuttaa verkkokurssina tai monimuoto-opetuksena

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso 0 (ei edeltäviä opintoja).
Tavoitetaso: A1.1

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei edeltäviä opintoja.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Maksimiryhmäkoko 30. Kurssi voidaan järjestää verkkokurssina tai monimuotokurssina

Description

Registration and further information