Credits: 2

Schedule: 20.04.2020 - 24.04.2020

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Kurssin opettaja: Arto Koskinen

arto.koskinen@tuni.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Periodit I-V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tutustuminen laajemmin käsikirjoitustyön eri puoliin ja osa-alueisiin, niihin liittyvien kerronnallisten erityispiirteiden ymmärtäminen. Käsikirjoitustaidon syventäminen

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tämän opintokokonaisuuden alla järjestetään lukuvuosittain vaihtuvia kursseja, jotka sisältävät käsikirjoitustyötä, mutta joiden sisältö ja laajuus muin osin vaihtelee kurssikohtaisesti.

Tähän opintokokonaisuuteen kuuluvat muun muassa seuraavat kurssit:
• Komedia-workshop (4–6 op)
• Kuunnelma-kurssi (5 op)
• Käsikirjoittaja & Säveltäjä
• Genre- workshop/Genre-kurssi (4–6 op)
• Ennakkotutkimus-kurssi (4–6 op)
• Toinen versio
• Adaptaatio

Kurssien järjestämisestä tiedotetaan opiskelijoille HOPS-tapaamisissa. Kurssien tarkat aikataulut ja sisältö kuvataan kurssiesitteesä

Details on the course content (applies in this implementation): 

KURSSI JÄRJESTETÄÄN ETÄOPETUKSENA virtuaalikokoontumisina ja etäluentoina.

Kurssin sisältönä on oman elämänkokemuksen, koskettavien
hetkien ja muiden tunnemuistojen hyödyntäminen käsikirjoitustyössä.

Tavoitteena on herättää osallistuja näkemään itseään lähellä olevia mielenkiintoisia tarina-
ja elokuva-aiheita, henkilöhahmoja ja kohtausaihioita.

Yksi kirjoittajan tärkeimmistä työvälineistä on hän itse ja hänen tunnemuistonsa. Kuinka
aktivoida tuo persoonallinen reservi ammattikäyttöön?


Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintokokonaisuuden alla järjestetään lukuvuosittain vaihtuvia kursseja, jotka sisältävät käsikirjoitustyötä

Kurssien läpäiseminen edellyttää läsnäoloa (ensimmäisenä päivänä pakollinen läsnäolo, ja yhteensä vähintään kurssin 80% konktaktiopetuksesta) ja kaikkien kursseilla annettujen tehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Perehdytään tunnekarttametodin avulla
kunkin opiskelijan henkilökohtaista tarinamaailmaa ja
tutkitaan miten sitä voi mahdollisesti hyödyntää elokuvatyössä ja käsikirjoittamisessa.

·      
Metodin esittely

·      
Kirjoittajat tekevät omat karttansa annettujen
ohjeiden mukaisesti

·      
Karttojen esittely, läpikäynti ja analysointi yhdessä sekä potentiaalisten
tarina-aihioiden nostaminen esille

·      
Tarina-aihioiden jalostaminen, novelleiksi ja
synopsiksiksi kullekin opiskelijalle räätälöidyn, yksilöllisen tavoitteen mukaan


Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vaihtelee kursseittain. Työmäärä huomioidaan opintopisteissä.

Suurin on osa kahden viikon mittaisia kursseja:
• n. 50 tuntia lähiopetus
• n. 50–75 tuntia itsenäinen käsikirjoitustyö

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Kurssin suunnitellut lähiopetusjaksot järjestetään koronavirustilanteen takia etänä, todennäköisesti Zoom-yhteydellä. 

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssikohtainen, Ilmoitetaan erikseen kurssiesitteissä

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ei

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Elokuva- ja televiokäsikirjoituksen BA-tutkinto.
Tai tätä vastaavat teoreettiset tiedot elokuva-dramaturgiasta ja/tai käytännön kokemus käsikirjoitustyöstä (arvioidaan opiskelijakohtaisesti)

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyv-hyl

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys ARTSissa 1.1.2018 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Min–max osanottajamäärä vaihtelee kursseittain

Vähintään yksi kokonaisuuteen kuuluva kurssi on pakollinen elokuva- ja televisiokäsikirjoituksen pääaineopiskelijoille (MA). Käsikirjoittaja & Säveltäjä-kurssi ja Kuunnelma-kurssi (käsikirjoitustyöt) on tarkoitettu yksin käsikirjoituksen pääaineopiskelijoille. Toinen versio-kurssi edellyttää pääaineen pitkän elokuvan käsikirjoitus-kurssien aiempaa suorittamista joko BA- tai MA-puolella.

Muilla kursseilla on vapaaksi jääneiden paikkojen osalta käytössä Artsin standardi priorisointi-järjestys

Additional information for the course (applies in this implementation): 

Osallistujamäärä max. 10.

Osallistujilta edellytetään läsnäoloa virtuaalitapaamisissa, heittäytymistä prosessiin, aktiivisuutta ja muiden
osallistujien huomioimista.

Description

Registration and further information