Credits: 3

Schedule: 14.04.2020 - 21.05.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pasi Puranen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II, II, III, III – IV, IV, V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- selviydyt työelämän tavallisissa viestintätilanteissa espanjaksi

- pystyt kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa tilanteissa, mm. kertomaan perustiedot omasta työstäsi ja yrityksestäsi ja laatimaan lyhyitä kirjallisia viestejä

- osaat jonkin verran talouselämän perusterminologiaa ja ymmärrät helpohkon tekstin keskeisen sisällön apuvälineitä käyttäen

- kykenet etsimään tarvitsemiasi tietoja autenttisista lähteistä (mm. mainokset, ilmoitukset, aikataulut, yritysten verkkosivut)

- pystyt osallistumaan keskusteluun oman työn ja arkielämän tutuissa tilanteissa

- tunnet jossakin määrin espanjakielisten maiden tapakulttuuria

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kielen perusrakenteiden täydentäminen ja arkielämän perussanaston laajentaminen, suppean taloussanaston omaksuminen ja arki- ja työelämän tavallisimmista asioimistilanteista selviytyminen sekä tapakulttuuriin tutustuminen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot 24 - 36 h, aktiivinen osallistuminen opetukseen (10 %) Pakollinen läsnäolo 80 %. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla.

2. Tuntitestit ja / tai kirjalliset tehtävät (20 %)

3. Suullinen koe (10 %)

4. Kirjallinen luentokuulustelu (60 %)

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- kontaktiopetus 24 - 36 h, Kurssista järjestetään erilaisia toteutuksia, joissa kontaktiopetusmäärä voi vaihdella. Osassa toteutuksista enemmän verkko-opetusta

- opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 45 - 57 h, riippuen toteutuksesta

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ahlava, Hämäläinen, Kemppainen, Mendoza, Rambla Lop, Warjus (2016) Ventana 2. Saatavana myös digikirjana.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin LC-2112 Työelämän espanjan perusteet 2 (3 op)

Korvaa kurssin 65A00002 Liike-espanjan perusteet 2 (3 op)

Korvaa kurssit Kie-98.2021 Espanja 2A (2 op) + Kie-98.2022 Espanja 2B (2 op)

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-2012

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitetaso: A1.2.

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

LC-2001 Espanja 1 - Työelämän espanjan perusteet (3 op) tai vastaavat tiedot

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Kurssille otetaan enintään 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information