Credits: 8

Schedule: 01.05.2020 - 31.05.2020

Contact information for the course (applies in this implementation): 

sakari.kirjavainen@aalto.fi

saara.saarela@aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Periodit I-V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija oppii syventämään näkemystään, löytää uusia tai erilaisia tulokulmia omaan ohjaamiseensa ja vie pidemmälle osaamistaan elokuvan eri osa-alueiden vaikutuksista toisiinsa. Opiskelija kehittää vuorovaikutus- sekä ja ryhtmätyösketelytaitoja ja oppii hallitsemaan luovan työn prosessia ja sen johtamista.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vaihtuvasisältöisiet kurssit koostuvat eripituisista ja -sisältöisistä kokonaisuuksista, joissa ohjaajaopiskelija tutkii ja harjoittaa elokuvakerronnan eri osa-alueita syventäen ja havainnoiden omaa tapaa tehdä, nähdä ja kuulla. Kurssit toteutetaan usein yhdessä yhden tai useamman muun pääaineeen kanssa (dokumenttiohjaus, kuvaus, tuotanto, lavastus, leikkaus, ääni, puvustus). Kurssit koostuvat teorian ja käytönnön yhdistelmästä ja niissä voidaan toteuttaa lyhyitä harjoitteita.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Tämä toukokuun kurrsi on  Ensemble-elokuvien kuvausjakso ja tarkoitettu kurssille jo (alusta asti mukana olleille) ilmoittautuneille ELOn opiskelijoille. Kurssille voi myös osallistua sovitusti ne ELOn opiskelijat jotka ovat ilmoittautuneet mukaan elokuvien työryhmään varsinaisen muun kurssin (orientaatio, metodi sekä ideointi ja kirjoitusprosessin) aloitusken jälkeen. Näiden opiskelijoiden tulee olla yhteydessä omaan vastuuopettajaansa, linjansa professoriin, joka hyväksyy kuvausjaksolla mukana olon ja vastaa myös opiskelijat kuluista.

Kurssi pitää sisällään Ensemble elokuvan valmistelut ja kuvaukset ja on kokonaisuudessaan Tampereella. Kuvausjakso on 8op jos opsikelija on osallistunut koko kuvausjaksoon (suunnittelu, harjoitukset, valmistelu ja kuvaus). Muilta osin opintopisteet sovitetaan toteutuneeseen työmärään. Jälkitöistä tulee vielä oma kurssinsa syksylle.

Kuvausjakso oli alunperin toukokuussa 2020, mutta nykyisessä pandemia tilanteessa kurssin aikataulua joudutaan todennäköisesti sovittamaan myöhemmäksi. Tästä antaa lisätietoja Sakari Kirjavainen, joka vastaa kurssin toteutuksesta ELON puolelta.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, katselut, tehtävät, itsenäinen kirjoittaminen ja ryhmätyöskentely.

80% läsnäolo lähiopetukseen ja tehtävien tekeminen.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus (95-324h), itsenäinen työ ja ryhmätyö (70-210h)

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vaihteleva

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa aikaisempien tutkintovaatimusten kursseja 22519–22529 Elokuvaohjauksen erityiskurssit

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-E3500

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

BA tutkinto/BA tutkinnon 2. vuoden opinnot.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty-hylätty.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys ARTSissa 1.1.2018 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijoiden tulee osallistua kurssin ensimmäiselle kerralle varmistaakseen opintopaikkansa.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Kommunikoidaan heti kun tilanne selviää. Lisätietoja antaa Sakari Kirjavainen.

Description

Registration and further information