Credits: 5

Schedule: 11.05.2020 - 18.06.2020

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Anssi Mirka, anssi.mirka@aalto.fi, Y234

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III kevät (2018-2019, 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- esittää lineaariset yhtälöryhmät matriisimuotoisina
- ratkaista matriisimuotoiset yhtälöryhmät Gaussin eliminaatiolla
- suorittaa matriisien peruslaskutoimitukset
- laskea neliömatriisin ominaisarvot
- ymmärtää matriisihajotelmien merkityksen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

vektorilaskentaa, matriisit ja yhtälösysteemit ja ominaisarvot.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

luennot, harjoitukset, välikokeet/tentti.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

24+24 (4+4)

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Luentokalvot.

Kurssikirja, Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th edition.

Videomateriaalit.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Yhdessä kurssin MS-A01XX Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 kanssa korvaa kurssit Mat-1.1010, Mat-1.1210, Mat-1.1310, Mat-1.1410, Mat-1.1510, Mat-1.1610, Mat-1.1710.

Yhdessä joko kurssin MS-A01XX Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 tai kurssin MS-A04XX Diskreetin matematiikan perusteet kanssa korvaa kurssin Mat-1.1110.

Voidaan korvata kursseilla MS-A00XX Matriisilaskenta.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-A0002

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

lukion matematiikka.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Additional information for the course (applies in this implementation): 

Luennot ilmestyvät tallenteina kaksi kertaa viikossa.

Laskuharjoitustilaisuus tapahtuu Slack-applikaation välityksellä.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

11.5.2020 - 17.6.2020

Description

Registration and further information