Credits: 3

Schedule: 25.05.2020 - 18.06.2020

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Kurssin opettajana toimii prof. Keijo Nikoskinen

etunimi.sukunimi(at)aalto.fi

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kurssi on johdanto Mathematica-ohjelman ja sen ohjelmointikielen käytöstä matemaattisten
ongelmien tutkimisen ja ratkaisemisen apuvälineenä. Se on tarkoitettu
erityisesti kandiopiskelijoille, mutta soveltuu toki myös muille, jotka
haluavat oppia uuden työvälineen digitaalisen tiedon käsittelyyn.

Kurssin tavoitteena on kehittää osallistujien taitoja symbolisten ja numeeristen
ongelmien ratkaisemisessa ohjelmoinnin keinoin sekä havainnollistamaan ja
visualisoimaan saatuja tuloksia. Taidoista on hyötyä sekä varsinaisessa
oppimisprosessissa että monien kurssien harjoitustehtävien ratkaisemisessa ja
esittämisessä digitaalisessa muodossa. Kurssin opetusmenetelmänä on tekemällä
oppiminen, jossa tehtäviä ratkaisemalla opitaan tavoiteltuja taitoja. Kurssin
suorittamisen ohessa myös monet matematiikan peruskurssien opit saavat pientä
kertausta.

Kurssin opetustapahtumat järjestetään etänä zoomin välityksellä.


Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kurssin opetusmenetelmänä on "tekemällä oppiminen". Kurssin suorittamisesta saa arvosanan Hyväksytty ja siihen vaaditaan 60% harjoitustehtävien maksimipistemäärästä. Tentiä tai vastaavaa koetilaisuutta ei järjestetä.


Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Kurssin opintopistemäärä on 3, mikä vastaa keskimäärin n. 80 tunnin opiskelua. Vaadittu työmäärä riippuu kuitenkin jokaisen osaamistasosta erityisesti matematiikan ja algoritmisen ajattelun taidoissa. Suositeltu  matematiikan vähimmäistaso on kandiopintojen 1. vuoden matematiikan kurssien tiedot ja taidot.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Kurssi opetetaan 25.5.-18.6.2020 välisenä aikana.

Luennot (zoom)

  • maanantaisin 9:00-9:45
  • torstaisin 9:00-9:45

Laskuharjoitukset (zoom)

  • maanantaisin 10:00-10:45
  • torstaisin 11:00-11:45

Description

Registration and further information