Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa laskea approksimaatioita osittaisderivaattojen avulla
- osaa ratkaista yhtälöryhmiä Newtonin menetelmällä
- tuntee ja ymmärtää optimoinnin perusideoita
- osaa käyttää Lagrangen kertoimia
- osaa laskea taso- ja avaruusintegraaleja
- osaa vaihtaa integroimisjärjestyksen tasointegraalissa
- osaa vaihtaa muuttujia taso- ja avaruusintegraalissa

Laajuus: 5

Aikataulu: 21.07.2020 - 25.08.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jarmo Malinen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Markku Malmivuori

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Luennot: Markku Malmivuori: Yhteydenotto sähköpostilla: markku.malmivuori@aalto.fi tai laskuharjoitusten yhteydessä.

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  usean muuttujan funktiot ja niiden derivaatat, usean muuttujan funktion optimointi, taso- ja avaruusintegraalit.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  luennot, harjoitukset, välikokeet/tentti.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tentti ja laskuharjoituksista saatavat lisäpisteet tai pelkästään tentti; kts. kurssin Mycourses sivujen tiedot.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  24+24 (4+4).

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Yhdessä kurssin MS-A03XX Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 kanssa korvaa kurssit Mat-1.1020, Mat-1.1220, Mat-1.1320, Mat-1.1420, Mat-1.1520, Mat-1.1620, Mat-1.1720.

  Yhdessä joko kurssin MS-A04XX Diskreetin matematiikan perusteet tai kurssin MS-A01XX Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 kanssa korvaa kurssin Mat-1.1120.

  Voidaan korvata kursseilla MS-A02XX Differentiaali- ja integraalilaskenta 2.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MS-A00XX Matriisilaskenta, MS-A01XX Differentiaali- ja integraalilaskenta 1.

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information