Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Liikkeenjohdon konsultointi -kurssi käsittelee liikkeenjohdon konsultointia alana, liiketoimintana ja osana liikkeenjohdollista työtä. Kurssin opetus on rajattu strategia-, organisaation kehittämis- ja johtamiskonsultointiin. Kurssilla pyritään kehittämään erityisesti opiskelijoiden valmiuksia nykypäivän liike-elämän ja liikkeenjohdon konsultoinnin ilmiöiden itsenäiseen, analyyttiseen ja kriittiseen tarkasteluun. Kurssi edellyttää osallistujilta halukkuutta ja mahdollisuutta panostaa aktiiviseen osallistumiseen luennoille ja ryhmätöihin. Lisäksi oppilailta edellytetään valmiuksia ja innostuneisuutta käydä ja synnyttää pohdiskelevaa, kriittistä keskustelua opetuksen, kirjallisuuden, vierailijoiden esitysten ja ryhmätöiden pohjalta. Vastineeksi kurssi tarjoaa mahdollisuuden oppia elämää varten.

Laajuus: 6

Aikataulu: 26.10.2020 - 11.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Nina Granqvist, Jukka Mattila, Riku Oksman

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jukka Mattila, Riku Oksman

Kurssin yhteystiedot (voimassa 08.10.2020-21.12.2112):

KTT Jukka Mattila, jukka.mattila@aalto.fi

KTT Riku Oksman,riku.oksman@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

      Pääosassa kurssin opetusta eivät ole konsultoinnin työkalut tai tekniikat. Kurssilla esitetään useita eri näkökulmia, joiden kautta liikkeenjohdon konsultointia sekä erityisesti sen vaikutuksia ja merkitystä nykyaikaisessa liiketoiminnassa ja organisaatioiden kehittämisessä voidaan tarkastella. Näitä näkökulmia opetetaan kriittisten johtamistutkimusten hengessä pohjautuen kurssin opettajien ja vierailijoiden kokemuksiin liike-elämästä ja liikkeenjohdon konsultoinnista. Kurssilla haetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä liikkeenjohdon konsultointi on? Mitä konsultit tekevät? Millaisia ovat konsultointiprojektit? Mihin liikkeenjohdon konsultointia hyödynnetään? Mitä vaikutuksia ja merkityksiä liikkeenjohdon konsultoinnilla ja konsultointipalvelujen hyödyntämisellä on organisaatioiden kehittämisessä? Onko konsultoinnista mitään hyötyä?

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Konsultointiin liittyvien teknisten taitojen sijaan kurssilla keskitytään konsultoinnissa vaadittaviin sosiokulttuurisiin taitoihin. Kurssilla tarkastellaan liikkeenjohdon konsultin työtä neljästä näkökulmasta: yhteinen tiedontuotanto (knowledge co-creation) konsultoinnissa, konsultoinnin kieli, organisaatiopolitiikka ja konsultointi sekä konsultointi ja muutos.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

      1. Alkutentti (20% kurssin arvosanasta) ensimmäisellä luentokerralla. Kurssille osallistuminen edellyttää alkutentin hyväksyttyä suoritusta. Tentitään kurssin luennoitsijoiden määrittelemä kurssikirjallisuusaineisto.

      2. Luennot 42 h. KTT Jukka Mattila ja KTT Sampo Tukiainen alustavat teemoja ja fasilitoivat luokkatyöskentelyä ja ryhmätöitä syyslukukauden loppuperiodilla. Vierailijaluennoitsijoita. Aktiivinen osallistuminen välttämätöntä.

      3. Reflektiopaperit tai harjoitustyö (50% arvosanasta). Käsittelevät kurssin teemoja. Tarkemmat ohjeet kurssilla.

      4. Lopputentti (30% arvosanasta) kurssin viimeisellä luentokerralla. Tentitään kurssikirjallisuus ja luennoilla jaettava materiaali. Kurssista järjestetään yksi uusintatentti.

   

      Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien osien (alkutentti, reflektiopaperi/harjoitustyö, lopputentti) hyväksyttävää suoritusta.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  1. Alkutenttiä vastaava ennakkotehtävä, joka laaditaan ensimmäisen kurssiviikon aikana 26.10. - 2.11. Referoidaan annetut neljä artikkelia/kirjan lukua.

  2. Ryhmätyöskentelyyn perustuvat etäluennot 26.10. - 2.12. Aktiivinen osallistuminen välttämätöntä.

  3. Viikottaiset reflektiopaperit. Tarkemmat ohjeet kurssilla.

  4. Lopputenttiä vastaava loppuessee. Ohjeet annetaan kurssin aikana.

  Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää ennakkotehtävän, reflektiopapereiden ja loppuesseen hyväksyttävää suorittamista.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  42h Alkutentti ja luennot
  59h Ryhmätyöt valmisteluineen
  24h Alkutentti valmisteluineen
  35h Lopputentti valmisteluineen

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  50h Luennot ryhmätyöskentelyineen
  34h Reflektiopaperit
  36h Ennakkotehtävä
  40h Loppuessee

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oppimateriaali Luentomoniste, joka sisältää luennoitsijoiden koostaman kurssimateriaalin. Mahdollinen kurssikirja vahvistuu myöhemmin.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  MyCoursesissa jaettavat materiaalit.