Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Seminaarin tavoitteena on oppia laatimaan tutkimussuunnitelma, esittämään tutkimustuloksia selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti, ja oppia antamaan kriittistä ja rakentavaa palautetta toisten tutkimuksesta.

Laajuus: 2

Aikataulu: 08.09.2020 - 01.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pauli Murto, Miri Stryjan

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pauli Murto, Miri Stryjan

Kurssin yhteystiedot (voimassa 14.08.2020-21.12.2112):

pauli.murto (at) aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Seminaari koostuu tutkimussuunnitelman laadinnasta ja sen suullisesta esittämisestä, tutkielman suullisesta esityksestä, opponoinnista, ja muiden opiskelijoiden töiden kommentoinnista.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Seminaarin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista:

  1) Avausluennolle 8.9.2020 (zoom-linkki seminaarin pääsivulla)

  2) Aihe-esittelytilaisuuksiin (ks. päivämäärät sivulta 'Aikataulu')
  - Oman aiheen esittely
  - Tarkammat ohjeet sivulla 'Research plan presentation'

  3) Väliraportin esittelytilaisuuksiin (ks. päivämäärät sivulta 'Aikataulu')
  - Oman tutkelman esittäminen ja toisen opiskelijan työn opponointi
  - Tarkemmat ohjeet sivulla 'Midterm report and presentation'

  Lisäksi seminaariin kuuluu:
  - Tiedonhaun opastus 15.9. klo 15:15 (zoom-linkki seminaarin pääsivulla)
  - Jokaiselle opiskelijalle nimetään ulkopuolinen ohjaaja, jonka kanssa opiskelija sopii seminaarin aikana kaksi tapaamista: 1) keskustelu aiheen valinnasta ja tarkennuksesta ennen aihe-esittelyä, 2) keskustelu kesken-eräisestä työstä ennen väliraportin esittämistä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  50% seminaariesitys
  25% opponointi
  25% aktiivisuus seminaarissa

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Seminaarikokoontumiset 24h
  Seminaareihin valmistautuminen 30 h

PERUSTIETOJA

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Mikrotaloustiede 31C00100 ja Makrotaloustiede 31C00200.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoittaudu kandiseminaariin 31C99902 KTK-tutkielmaseminaari WebOodissa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:


LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Katso sivu 'Aikataulu'.