Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelijat tunnistavat erilaiset liike-elämässä esiintyvät sopimustyypit sekä niiden toisistaan poikkeavan sääntelyn. Lisäksi opiskelijat tuntevat kansainvälisiin sopimuksiin liittyvät erityispiirteet.

Laajuus: 6

Aikataulu: 07.09.2020 - 21.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kari Hoppu

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kari Hoppu

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla selostetaan kansainvälisten sopimusten rakennetta ja erityispiirteitä. Kurssilla selostetaan myös kekeisimmät eroavaisuudet mannermaisen ja anglo-amerikkalaisen oikeujärjestyksen välillä. Lisäksi kurssilla käydään läpi erilaisia liike-elämässä yleisesti essintyviä sopimustyyppejä kuten, irtaimen esineen kauppaa, kiinteistönkauppaa, vuokrasopimuksia, palvelusopimuksia, kone- ja laitetoimituksia, IT-järjestelmätoimituksia sekä rakennusurakkaa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot 24 tuntia, luentokuulustelu viimeisellä luennolla. Luentokuulustelupisteillä voi korvata luennoilla ilmoitettavan osan tenttikirjasta.

  2. Tentti (100%) kurssikirjallisuudesta.

  Huom! Syksyn 2020 kurssilla toinen rästitentti (T02) on korvattu esseellä (100 %).

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot pidetään etäyhteyden avulla ilmoitettuina luentoaikoina. Luentoja ei nauhoiteta. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Luennot 24 h

  - Itseopiskelu 133 h

  - Tentti 3

  Huom! Syksyn 2020 kurssilla toinen rästitentti (T02) on korvattu esseellä.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla erikseen ilmoitettava kirjallisuus.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -