Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija saa perusvalmiudet taiteiden alan tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opinnoissaan.

Laajuus: 2

Aikataulu: 28.10.2020 - 02.11.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Christopher Bratton

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Liisa Hannula, Tiina Kemppinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Koulutusohjelmien kanssa sovitut välttämättömät ohjelmistot (tekstinkäsittely, kuvankäsittely, tekstin ja kuvan taittaminen)

  2. Yhteisöllisyys verkossa ja kehittyneet verkkopalvelut opiskelun apuna

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin voi toteuttaa kahdella tavalla

  A) Koulutusohjelmittain järjestettävän intensiivikurssin käyminen ja kotitehtävän palauttaminen

  B) Edistyneille tarkoitettu itsenäinen suoritus verkkomateriaalia hyväksikäyttäen.

  Linkki verkkomateriaaliin ja itsenäisen suorittamisen ohjeet ja tehtävänanto löytyvät kurssin MyCourses-sivuilta ja kurssiesitteestä.

  Hyväksilukuhakemuksissa tulee ottaa huomioon, että useimpien muiden yliopistojen tieto- ja viestintätekniikan kurssit eivät ole sisällöltään sopivia hyväksilukuun. Hyväksilukuun vaaditaan kurssi/kurssit, joissa on käsitelty vähintään taitto-, tekstinkäsittely-, sekä kuvankäsittelyohjelmat.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 24h
  Itsenäinen työskentely 30h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Suora linkki kurssin verkko-oppimateriaaliin

  https://openlearning.aalto.fi/course/view.php?id=4

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  30005 Tieto- ja viestintätekniikan perusteet

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi

   

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Covid19 pandemian vuoksi kurssi toteutetaan etäopetuksena. Kurssille luodaan Teams-alusta, jossa opiskelijat saavat yhteyden opettajaan kurssiohjelmaan merkittyjen kontaktiopetustuntien aikana. Opiskelu tapahtuu osin itsenäisesti verkossa olevia opetusvideoita hyödyntäen.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin minimiosallistujamäärä on 8 opiskelijaa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Covid19 pandemian vuoksi kurssi toteutetaan etäopetuksena. Kurssille luodaan Teams-alusta, jossa opiskelijat saavat yhteyden opettajaan kurssiohjelmaan merkittyjen kontaktiopetustuntien aikana. Opiskelu tapahtuu osin itsenäisesti verkossa olevia opetusvideoita hyödyntäen.