Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

1. Osaa suunnitella ja mitoittaa uusia mittalaitteita.

2. Pystyy suunnittelemaan yksittäisiä uusia mittalaitteessa tarvittavia komponentteja.

3. Hallitsee tutkimustyössä tarvittavat synteesi ja analyysimenetelmät ja mittaukset.

4. Pystyy kehittämään uusia suunnitteluperiaatteita ja mittausjärjestelyjä.

5. Hallitsee aihepiirin kansainvälisen tieteellisen julkaisutoiminnan erityispiirteet.

Laajuus: 6

Aikataulu: 31.08.2020 - 13.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pekka Eskelinen, Raimo Sepponen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pekka Eskelinen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 03.08.2020-21.12.2112):

pekka.eskelinen@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Elektroniikan tutkimuksessa ja tuotekehityksessä tarvittavien tavanomaisesta poikkeavien mittausmenetelmien, näihin liittyvien pulmien sekä mittauslaitteistojen erityispiirteiden omaksuminen ja ymmärtäminen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Verkkokurssi. Tentti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Itsenäinen työskentely  160

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Coombs C., Electronic Instruments Handbook, McGrawHill, 1995 tai uudempi painos.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  S-66.4144                     

   

   

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Elektroniikka ja mittaustekniikka tai vastaava pää- tai sivuaine.

   

   

   

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Poikkeusoloista johtuen tentti voidaan korvata myös laajahkolla harjoitustyöllä.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

   

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Poikkeusoloista johtuen tentti voidaan korvata myös laajahkolla harjoitustyöllä.

Description

Registration and further information