Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Syventävät taidot työskennellä eri tyyppisissä elokuvan tekemisen haastavissa tilanteissa ja lokaatioissa. Käytäntöön perustuva oppiminen työpajoissa, joissa lisätään ymmärrystä ja kokemusta elokuvaajan ja äänisuunnittelijan sekä kuvaus- ja ääniryhmän välisestä yhteistyöstä ja kommunikaatiosta.

Syventynyt ymmärrys työskennelystä ammatillisesti kuvaus- ja äänityslaitteistolla. Kokemus työskentelystä taiteellisesti vastaavana kuvaus- tai ääniryhmän johtajana (head of department), työskentelyn aikatauluttamisesta, ennakkosuunnittelusta ja johtamisesta.

Laajuus: 2

Aikataulu: 16.11.2020 - 20.11.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pietari Koskinen, Rauno Ronkainen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jonathan Harvey, Pietari Koskinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi, englanti

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kohtausten työstäminen, joissa vaaditaan kuvaajalta, äänisuunnittelijalta ja näiden työryhmiltä ammatillisia- ja yhteistyötaitoja. Työpajan sisältö vaihtelee joka toinen vuosi. Annetut harjoitukset sisältävät tehtäviä, jotka opiskelijoiden on tarkoitus suorittaa omien suunnitelmiensa mukaisesti ja yhteistyössä ammatillisen ohjaajan kanssa. Opiskelija työskentelee läheisessä yhteistyössä ammatti-gripin ja muiden pääaineiden opiskelijoiden kanssa. Työpajan aikana opiskelija perehtyy monenlaiseen ääni-, valo- ja kamerakalustoon ja näiden erityiseen käyttöön.

  Elokuvauksen kolmannen vuoden kandidaattivaiheen opiskelijat työskentelevät työpajassa sähköasentajina ja grip-avustajina.

  Lopulliset kohtaukset värimääritellään (viikoilla 48 - 49), ja ne esitetään ja arvioidaan yhdessä muiden opiskelijoiden, työryhmien ja opettajien kanssa.
   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Hyv/hyl

  Suunnittelua ja työskentelyä arvioidaan työpajan aikana tarkastuspisteissä ja loppuesityksen aikana käydyn yleisellä keskustelun ja palautteen yhteydessä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  2 op

  Sisältää myös työskentelyn yöllä / mahdollisissa märissä / kylmissä olosuhteissa.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kirja: Film Directing Cinematic Motion 2nd edition

  Tarkat luvut ja muu kurssimateriaali ilmoitetaan ja jaetaan MyCourses-alustalla.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  BA-opinnot audio-visuaalisista taiteista tai vastaava alan ammattitaito.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  17 Yhteistyö ja kumppanuus