Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy ymmärtämään ja arvioimaan, miten tiede on eri aikoina vaikuttanut maailmankuvaan ja miten maailmankuva (mahdollisesti) on vaikuttanut tieteeseen.

 

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.09.2020 - 14.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ilpo Halonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ilpo Halonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Valitut kohdat tiedehistoriasta antiikista uudelle ajalle asti. Asioiden ymmärtäminen tieteen metodisen kehityksen ja tieteellisestä metodista esitettyjen teorioiden kannalta. Järjestelmällisen tieteenharjoituksen synty Kreikassa, Aristoteleen rooli filosofian ja tieteiden isänä, hänen teostensa asema keskiajan eurooppalaisissa yliopistoissa. Luonnontieteen nousu 1600-luvulla, ns. "tieteen suuri vallankumous". Tämän vallankumouksen yhtenä tärkeänä teemana oli tähtitieteen kehitys. Em. kauden keskeisten matemaattis-fysikaalisten keksintöjen takaa löytyvät hahmot: mm. Kopernikus, Brahe, Kepler, Bacon, Galilei, Descartes, Newton ja Leibniz. Valittuja kohtia uudemmasta tiedehistoriasta (mm. Einstein).

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oppimispäiväkirja tai kirjallinen tentti.

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  48 t (luennot), 56 t (luentojen kertaus), 26 t (oheislukemisto)

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi järjestetään syksyllä 2020 pääosin etäopetuksena MyCourses ja Zoom -sovellusten kautta. Lisätietoja käytännön järjestelyistä tulee näille sivuille elokuussa.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentojen tiivistelmät ja tieto pakollisesta sekä suositeltavasta oheiskirjallisuudesta julkaistaan kurssin MyCourses-sivuilla kurssin kuluessa.

  Substitutes for courses: Kurssin voi suorittaa myös pyydettäessä englanniksi kirjallisuustentillä.

   

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Mat-1.3011, Mat-1.3012, Mat-1.3016

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  15 Maanpäällinen elämä

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation