Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla jatketaan tutustumista tilasuunnittelun perusteisiin rakennetussa ympäristössä. Tavoitteena on opettaa ymmärtämään olemassa olevan rakennusrungon vaikutus toimintojen järjestelyyn, mitoitukseen, sommitteluun ja muodonantoon. Kurssilla lisätään tietoa arkkitehtonisten kokonaisuuksien muotoutumisen periaatteista ja analysoidaan oman suunnitelman sopivuutta ja vaikutusta kokonaisuuteen. Tavoitteena on ymmärtää alustavasti olemassa olevan rakennuksen rakennus- ja talotekniset periaatteet sekä niiden vaikutukset suunnitteluun sekä hallita eri toimintojen vaatimien kiintokalusteiden suunnitteluperiaatteet ja sovitus rakennusrunkoon.

Laajuus: 6

Aikataulu: 08.09.2020 - 15.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pentti Kareoja

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pentti Kareoja, Pablo Riquelme Soto

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opintojaksolla perehdytään siihen, mitä ja miten eri toimintojen vaatima kalustettavuus vaikuttaa toimintaan tilassa, sen mitoitukseen ja tilakokemukseen. Rakenteellisten periaatteiden vaikutusta suunnitelmiin selvitetään. Hahmotellaan kalusteiden kykyä tilojen yksityisen, puolijulkisen ja julkisen luonteen muodostamisessa. Tutustetaan opiskelija rakennetun ympäristön ominaispiirteisiin sekä syvennetään tietoa materiaalien ja rakenteiden ominaisuuksista ja luonne-eroista. Tutustutaan eri tyyppisiin rakenteisiin ja rakenteellisiin periaatteisiin, joita esiintyy korjaus ja käyttötarkoitusten muutosten yhteydessä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, lähiopetus, harjoitustyöt ja kritiikit

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  luennot/kontaktiopetus 60 h

  tehtävät/itsenäinen työskentely 92 h

  perehtymismatkat 5 h

  kritiikit 5 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi korvaa aikaisempien tutkintovaatimusten mukaisen kurssin MUO-C5006 Tilasuunnittelu II A

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ARK-C0001 Perusteet: Tila 1, ARK-C0002 Perusteet: Paikka 1

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt