Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakso on 3D-mallinnuksen peruskurssi. Tavoitteena on perehdyttää suunnittelutehtävissä tarvittaviin mallinnusmenetelmiin ja tutustua digitaalisen tulostamisen periaatteisiin.

Laajuus: 3

Aikataulu: 11.09.2020 - 16.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pentti Kareoja

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pentti Kareoja, Marco Rodriguez Chavez

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Perehdytään mm. 3D-mallinnukseen. Tutustutaan mallien digitaaliseen 3D-tulostamiseen ja suunnitelmien työstämiseen verkossa esiteltäviksi.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja harjoitukset. Aktiivinen osallistuminen näihin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  luennot/ demonstraatiot/ kontaktiopetus 40 h

  tehtävät/ itsenäinen työskentely 36 h

  kritiikit 5 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennoilla jaettu materiaali ja ilmoitettu kirjallisuus

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa aiempien tutkintovaatimusten kurssin MUO-C5015 CAD B

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ARK-A2503 Software Basics 1 tai vastaavat tiedot