Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kandidaatintutkielman tavoitteena on syventyä itseä kiinnostavaan ja omaan ammattialaan liittyvään aihealueeseen, oppia määrittämään mielekkäitä tutkimustehtäviä ja toteuttaa itsenäisesti pienimuotoista tutkimustyötä. Tutkimusongelmien asettaminen edellyttää kykyä erottaa arkikokemuksista, aiemmasta tutkimuksesta ja muusta taustamateriaalista ilmiöitä, jotka herättävät kiinnostusta. Tutkimustyöhön puolestaan kuuluu lähdekirjallisuuden haku ja käyttö sekä aineiston kerääminen ja analysointi. Kaikkia näitä tehtäviä varten tutkielmassa ja sitä tukevassa seminaarissa harjoitellaan kommunikoivaa ja argumentoivaa kirjoittamista ja rakentavaa keskustelua muiden tutkimuksista ja näkemyksistä.

Laajuus: 2

Aikataulu: 14.09.2021 - 07.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sari Yli-Kauhaluoma

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

KTT Sari Yli-Kauhaluoma

sari.yli-kauhaluoma@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kandidaatintutkielman tekemistä jäsentää ja aikatauluttaa seminaaritapaamisten sarja. Seminaaritapaamisten tarkoitus on auttaa tutkielman laatimiseen liittyvissä kysymyksissä ja tarjota ryhmän tukea yksittäiselle opiskelijalle. Työskentely valmentaa opiskelijoita lähteiden käyttämiseen, aineiston keräämiseen ja analysointiin sekä loppuraportin kirjoittamiseen.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin aikataulu ja ohjelma MyCourses-sivustolla.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  KTK-tutkielmaseminaariryhmät aloittavat sekä syksyllä että keväällä. Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista yhteiseen seminaarityöskentelyyn ja hyväksyttyä kandidaatintutkielmaa. Osallistuminen seminaarityöskentelyyn on pakollista.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Seminaaritapaamiset 36t Tehtävät 17t

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=21C99902


  Opiskelijan on osallistuttava ensimmäiseen tapaamiseen varmistaakseen paikkansa seminaarissa. Kurssi on vain johtamisen pääaineopiskelijoille.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II, Kevät III-V

  2021-2022 Syksy I-II, Kevät III-V


  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).