Toteutuksen yhteystiedot:
Merkitse tähän ohjeet, miten ja milloin opiskelija voi olla yhteydessä toteutuksen henkilökuntaan.
Tarkennetut arviointiperusteet ja menetelmät ja tutustuminen arviointiin:
Tähän voit tarkentaa, mihin tehtäviin ja suorituksiin arviointi perustuu, ja miten osaamista mitataan, esimerkiksi kirjaamalla mikä on arvioitavien suoritusten keskinäinen painotus prosentteina.
Merkitse tähän myös ohjeet, miten opiskelija voi tutustua omien suoritustensa arvosteluun.
Tarkennukset toteutuksen sisältöön:
Tähän voit esimerkiksi tarkentaa asiasisällön "Should know" ja "Nice to know" -kohtia.
Tarkennettu kuormittavuuslaskelma:
Tähän voit tarkentaa kuormittavuutta esimerkiksi merkitsemällä tuntimäärät eri lähiopetusmuodoille ja itsenäiselle työskentelylle tai merkitsemällä ohjeellisen viikoittaisen työskentelyn, kuten sen, että opiskelijan oletetaan ennakolta tutustuvan käsiteltävään asiaan kurssikirjasta.
Kurssiesitteeseen on mahdollista sisällyttää myös seuraavia tietoja, joita voi opintojakson kuluessa tarvittaessa muokata:
Tarkennukset oppimateriaaliin:
Tähän voit tehdä tarkennuksia opintojakson kuvauksessa mainittuihin oppimateriaaleihin.
Mikäli oppimateriaalin halutaan olevan saatavissa Oppimiskeskuksesta opiskelijoiden käyttöön, tilattava oppimateriaali tulee ilmoittaa viimeistään 8 viikkoa ennen kurssin alkua kurssikirjallisuuden hankintalomakkeella.
Toteutuksen aikataulu:
Luettelo kurssin osasuorituksista ja aikatauluista, esim. luentorunko. Ei kuitenkaan tehtäväksiantoja tai palautusohjeita. Esimerkiksi taulukko, jossa on viikoittain aihe, mahdollinen vieraileva luennoitsija, luettavat luvut oppikirjasta tai muut huomiot sekä tehtävät.
Huomaathan, että aikataulutiedot (luentojen ajankohdat ja salit) tulevat automaattisesti Sisusta.
Toteutuksen lisätiedot: