Kontaktuppgifter för genomförandet:
I detta fält anger du instruktioner om hur och när en student kan kontakta personalen för kursgenomförandet.
Utveckling av bedömningskriterierna och metoderna och bekanta studenterna med utvärderingen:
Du kan använda det här fältet för att ange vilka uppdrag och uppgifter bedömningen bygger på och hur lärandet mäts, eller till exempel beskriva vikten som de olika uppdragen får i den samlade bedömningen i procent. Ge även instruktioner om hur studenter kan få information om tillämpningen av bedömningskriterier på sin studieprestation.
Detaljer om kursens genomförande:
Det här fältet är till exempel lämpligt för aspekterna "Bör veta" och "Nice to know" av kursinnehållet.
Detaljer om arbetsbelastningen:
Här kan du beskriva kursens arbetsbelastning mer i detalj. Ange till exempel antalet timmar som olika former av kontaktundervisning och självständigt arbete kommer att kräva av eleverna. Ett annat alternativ är att ange det rekommenderade antalet timmar som studenterna förväntas ägna åt din kurs varje vecka, till exempel ett krav på att studenter ska bekanta sig med kommande teman i kursboken.
Följande information kan ingå i kursplanen. Detta är information som du kan redigera under kursen.
Detaljer om kursmaterial:
Använd detta fält för att ge ytterligare information om det studiematerial som beskrivs i kursbeskrivningen. Om du vill att studiematerialet ska finnas tillgängligt på Lärcentrum för studenterna måste du anmäla detta till Lärcentrum senast 8 veckor innan kursstart för att ge dem tid att skaffa materialet.
Detaljer om implementeringsschemat:
Lista de kursdelar och uppgifter som eleverna behöver slutföra och deras schema. Till exempel en översikt över föreläsningarna. Använd dock inte det här fältet för att ge uppgifter eller instruktioner om hur du lämnar in dem. Du kan inkludera en tabell som beskriver veckoämnena, potentiella gästföreläsare, kursbokskapitel eller andra uppgifter. Observera att all schemainformation (föreläsningstider och platser) överförs hit automatiskt från Sisu.
Mer information om genomförandet: