Laajuus: 6

Aikataulu: 07.09.2015 - 16.10.2015

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Vastuuopettaja: Lasse Mitronen

Toinen luennoitsija: Mikko Hänninen

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I 2018–19 (syksy)
III 2019–20 (kevät)

Otaniemen kampus

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija tuntee kaupan toimintaympäristöön vaikuttavat tekijät ja ymmärtää vähittäiskaupan vaihtoehtoiset kilpailustrategiat ja kilpailustrategioiden suunnittelun ja toimeenpanon lähtökohdat ja logiikan. Opiskelija ymmärtää myös vähittäiskaupan lyhyen ja pitkän aikavälin menestystekijät ja kilpailukeinot. Opiskelija perehtyy vähittäiskaupan eri liiketoiminta muotoihin ja vaihtoehtoisiin ohjausjärjestelmiin sekä kaupan arvoverkoston johtamiseen ja monikanavaiseen liiketoimintaan. Lisäksi opiskelija kykenee soveltamaan oppimaansa analysoidessaan vähittäiskaupan toimialaa, alan yrityksiä ja niiden kilpailustrategioita, kilpailuetuja ja kilpailukeinoja.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kaupan toimintaympäristö ja siihen vaikuttavat tekijät. Vähittäiskaupan kilpailustrategiat, kilpailuedut ja kilpailukeinot. Vähittäiskaupan kilpailustrategian suunnittelu ja toteutus. Vähittäiskaupan liiketoimintamallit, ohjausjärjestelmät ja ketjuliiketoiminta. Kaupan arvoverkoston johtaminen. Monikanavaisuus ja verkkokauppa. Kuluttajakäyttäytyminen ja segmentointi.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot ja harjoitukset
2. Harjoitustyö (25%)
3. Artikkelireferaatit (25%)
4. Tentti (50%)

 

 

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

6 op, 160 tuntia
1. Luennot (23h)
2. Itseopiskelu (mm. harjoitustyö, artikkeliesitelmä, valmistautuminen tenttiin) (134h)
3. Tentti (3h)

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Retailing Marketing Management, 2014, Helen Goworek, Peter McGoldrick; ISBN:978-0-273-75874-7, ei pakollinen

Availability

Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaisesti, luennoilla jaettava materiaali (luentokalvot)

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 23C6100 Kaupan liiketoimintamallit ja markkinointi ja 25C420 Kaupan markkinointi

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=23C61050

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Please note this course is lectured in Finnish. Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu (60). Opiskelijat hyväksytään kurssille tarvittaessa seuraavassa priorisointi-järjestyksessä: (1) Markkinoinnin erikoistumisalueen opiskelijat, (2) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat, jotka suorittavat markkinoinnin sivuopintokokonaisuutta ja (3) muut opiskelijat, jotka suorittavat markkinoinnin sivuopintokokonaisuutta.

Huom: läsnäolo ensimmäisellä luennolla, vierailijaluennoilla ja viimeisellä kahdella luennolla pakollista.

Opintojakson kuvaus