Omfattning: 6

Tidtabel: 07.09.2015 - 16.10.2015

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Vastuuopettaja: Lasse Mitronen

Toinen luennoitsija: Mikko Hänninen

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I 2018–19 (syksy)
III 2019–20 (kevät)

Otaniemen kampus

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija tuntee kaupan toimintaympäristöön vaikuttavat tekijät ja ymmärtää vähittäiskaupan vaihtoehtoiset kilpailustrategiat ja kilpailustrategioiden suunnittelun ja toimeenpanon lähtökohdat ja logiikan. Opiskelija ymmärtää myös vähittäiskaupan lyhyen ja pitkän aikavälin menestystekijät ja kilpailukeinot. Opiskelija perehtyy vähittäiskaupan eri liiketoiminta muotoihin ja vaihtoehtoisiin ohjausjärjestelmiin sekä kaupan arvoverkoston johtamiseen ja monikanavaiseen liiketoimintaan. Lisäksi opiskelija kykenee soveltamaan oppimaansa analysoidessaan vähittäiskaupan toimialaa, alan yrityksiä ja niiden kilpailustrategioita, kilpailuetuja ja kilpailukeinoja.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kaupan toimintaympäristö ja siihen vaikuttavat tekijät. Vähittäiskaupan kilpailustrategiat, kilpailuedut ja kilpailukeinot. Vähittäiskaupan kilpailustrategian suunnittelu ja toteutus. Vähittäiskaupan liiketoimintamallit, ohjausjärjestelmät ja ketjuliiketoiminta. Kaupan arvoverkoston johtaminen. Monikanavaisuus ja verkkokauppa. Kuluttajakäyttäytyminen ja segmentointi.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot ja harjoitukset
2. Harjoitustyö (25%)
3. Artikkelireferaatit (25%)
4. Tentti (50%)

 

 

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

6 op, 160 tuntia
1. Luennot (23h)
2. Itseopiskelu (mm. harjoitustyö, artikkeliesitelmä, valmistautuminen tenttiin) (134h)
3. Tentti (3h)

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Retailing Marketing Management, 2014, Helen Goworek, Peter McGoldrick; ISBN:978-0-273-75874-7, ei pakollinen

Availability

Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaisesti, luennoilla jaettava materiaali (luentokalvot)

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 23C6100 Kaupan liiketoimintamallit ja markkinointi ja 25C420 Kaupan markkinointi

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=23C61050

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Please note this course is lectured in Finnish. Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu (60). Opiskelijat hyväksytään kurssille tarvittaessa seuraavassa priorisointi-järjestyksessä: (1) Markkinoinnin erikoistumisalueen opiskelijat, (2) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat, jotka suorittavat markkinoinnin sivuopintokokonaisuutta ja (3) muut opiskelijat, jotka suorittavat markkinoinnin sivuopintokokonaisuutta.

Huom: läsnäolo ensimmäisellä luennolla, vierailijaluennoilla ja viimeisellä kahdella luennolla pakollista.

Beskrivning