Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Suoritettuaan kurssin hyväksytysti opiskelija:

- osaa analysoida ja kehittää sekä oman että toisten opiskelijoiden tekstin sisältöä, rakennetta ja tyyliä

- hallitsee prosessikirjoittamisen osana opinnäytetyöskentelyä

- kykenee kontekstualisoimaan työnsä valokuvan ja nykytaiteen keskusteluun

- hallitsee tekniset valmiudet opinnäytetyön kirjoittamiseen, lähdekirjallisuuden etsimiseen ja viitteiden käyttämiseen

- osaa keskustella oman alan teksteistä, editoida tekstejä vuorovaikutteisesti sekä antaa rakentavaa, kriittistä palautetta

- pystyy kirjoittamaan oman opinnäytetyönsä

 

Laajuus: 2

Aikataulu: 13.01.2022 - 10.03.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Hanna Weselius

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelija suorittaa ensin kurssin LCA-7010 Tieteellinen kirjoittaminen valokuvataiteen maisteriopiskelijoille (kuvaus weboodissa). Kurssilla DOM-E3044 kehitetään prosessikirjoittamisen keinoin tekstin sisältöä, rakennetta ja tyyliä opiskelijan henkilökohtaisten kiinnostuksen kohteiden pohjalta. Kirjoitusprosessin edetessä opiskelija saa mahdollisuuden pohtia teoksen ja tekstin suhdetta vuorovaikutteisesti sekä saada ja antaa palautetta ja ehdotuksia tekstistä. Työpajan kuluessa opiskelija voi kirjoittaa valmiiksi maisterin opinnäytteen kirjallisen osan. Kurssilla opiskelija saa myös teknisiä valmiuksia kirjoittamiseen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojakson aikana opiskelija kirjoittaa maisteriopinnäytteen kirjallista ja/tai dokumentaatio-osaa. Työpajassa opetusmuotoina ovat kirjoittaminen, opponointi ja ryhmäkeskustelut. Työpajatyöskentelyssä reflektoidaan teoksen ja tekstin suhdetta sekä annetaan ja saadaan palautetta tekstien sisällöstä. Kurssilla edellytetään omaa kirjoitustyötä, säännöllistä läsnäoloa (80 %:n läsnäolovelvoite), tunneille valmistautumista sekä aktiivista osallistumista keskusteluihin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin B-osa: lähiopetusta 32 h (4 x 8 tapaamiskertaa), itsenäistä työtä 32 h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Oppimateriaali räätälöidään kunkin opiskelijan kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi on tarkoitettu maisterintyötään kirjoittaville opiskelijoille.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy II-Kevät IV

  2021-2022 Syksy II-Kevät IV

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=DOM-E3044

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat