Tässä työtilassa opiskelijat voivat omatoimisesti tarkistaa luonnostekstejään Turnitin-yhtäläisyysraportin avulla. Raportti auttaa hahmottamaan oman työn ja lähteiden välistä suhdetta, kun se näyttää yhtäläisyydet oman tekstisi ja vertailukannoissa olevien aineistojen välillä. Kun olet tulkinnut raportin, voit tarvittaessa korjata tekstiäsi.