Credits: 6

Schedule: 05.01.2016 - 01.04.2016

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Niku Määttänen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV kevät (2018-2019), Otaniemen kampus

III-IV kevät (2019-2020), Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää makroteorian perusmallit ja osaa käyttää näitä “perustyökaluja” talouskehityksen ja talouspolitiikan analysointiin. Kurssilla opetettavat asiat antavat pohjan muiden taloustieteen kurssien opiskeluun ja makrotaloustieteen syventäviin opintoihin.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Makrotalouden tasapainoa tarkastellaan lyhyellä aikavälillä (IS-TR-malli), keskipitkällä aikavälillä (kokonaistarjonta-kokonaiskysyntä-analyysi AS-AD) ja pitkällä aikavälillä (kasvuteoria). Malleja laajennetaan avotalouteen ja valuuttaunionin (EMU) toimintaan. Lisäksi tarkastellaan työmarkkinoiden toimintaa ja talouspolitiikan erityiskysymyksiä.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 36h, harjoitukset 12h. Kurssin arvosana määräytyy osakokeiden (75%) ja harjoitusten (25%) yhteispistemäärän perusteella. Kurssin läpäisemiseksi on harjoituksista saatava vähintään 50 % pisteistä.

Kevät 2020 tentti muutetaan online-tentiksi.

 

Kevät 2020 uusintatentti korvataan itsenäisellä projektilla.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

•    Luennot 36h
•    Harjoitukset 12h
•    Itsenäinen työskentely 108h
•    Osakokeet 4h

 

Kevät 2020 tentti muutetaan online-tentiksi.

 

Kevät 2020 uusintatentti korvataan itsenäisellä projektilla.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla jaettava materiaali.

Burda, M., Wyploz, C. (2017) Macroeconomics. A European Text (7th ed.) (pakollinen)
Saatavuus

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=31C00200

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Taloustieteen perusteet (31A00110)

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodilla. Osakokeisiin ei ilmoittauduta erikseen, kurssi-ilmoittautuminen riittää. Tenttiin ilmoittaudutaan WebOodilla.

Description