Laajuus: 6

Aikataulu: 11.04.2016 - 20.05.2016

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

KTT Karlo Kauko

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

V kevät (2018-2019), Otaniemen kampus

V kevät (2019-2020), Otaniemen kampus

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee pankkitoiminnan mikro- ja makroteorian perusteet, kykenee lukemaan aihepiirin kirjallisuutta ja kykenee laatimaan
opinnäytetyön aiheesta.

 

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

•    Rahan merkitys taloudessa
•    Pankkien merkitys taloudessa
•    Rahapolitiikan perusteet
•    Rahan kysyntä
•    Epäsymmetrisen informaation ongelma lainamarkkinoilla ja keinot ongelman ratkaisemiseksi
•    Pankkitoiminnan riskit ja niiden hallinta
•    Talletuspaot
•    Pankkikriisit
•    Pankkitoiminnan sääntely
•    Rahan ja pankkitoiminnan historiaa ja juridiikkaa

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

  1. Luennot 34h
  2. Harjoitukset 8h (15% arvostelusta)
  3. Tentti (85% arvostelusta)

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

  • Luennot 34h
  • Harjoitukset 8h
  • Valmistautuminen luennoille ja tenttiin 90h
  • Valmistautuminen harjoituksiin 25h
  • Tentti 3h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Peter Howells and Keith Bain  Economics of money, banking and finance: a European text  (2008), pakollinen

Mishkin Frederic S.  Economics of money, banking, and financial markets  (11. painos, 2016), pakollinen

Xavier Freixas and Jean-Charles Rochet  Microeconomics of banking, toinen painos, pakollinen

Saatavuus


Luennoilla jaettava muu materiaali.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=31C00900

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Mikrotaloustiede (31C00100) ja Makrotaloustiede (31C00200).

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ja tenttiin ilmoittaudutaan WebOodilla.

Opintojakson kuvaus