Omfattning: 6

Tidtabel: 04.01.2016 - 31.03.2016

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lehtori, VTT, DI Mikko Mustonen

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II syksy (2018-2019), Otaniemen kampus

I-II syksy (2019-2020), Otaniemen kampus

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tutustuttaa opiskelijat taloustieteessä käytettäviin matemaattisiin menetelmiin ja niiden sovelluksiin erityisesti mikroteoreettisissa malleissa.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia asioita:
- Lineaarialgebra
- Useamman muuttujan funktiot
- Rajoitettu ja rajoittamaton optimointi
- Kuluttajan ja yrityksen teoria
- Komparatiivinen statiikka
- Dynaamisten mallien alkeet

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot 40h
2. Harjoitukset 20h (20 % arvostelusta)
3. Kaksi osakoetta (yhteensä 80 % arvostelusta) tai lopputentti (80 % arvostelusta)

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

- Luennot 40 h
- Harjoitukset 20 h
- Tentit 3 h
- Itsenäinen työskentely 97 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Simon, Carl P. and Blume, Lawrence  Mathematics for Economists  (1994), pakollinen

Saatavuus

Muu luennoilla jaettu materiaali.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=31C01100

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Taloustieteen perusteet (31A00110), liiketoimintaosaamisen perusteiden pakolliset menetelmäkurssit

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ja tenttiin ilmoittaudutaan WebOodilla.

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu etupäässä taloustieteen erikoistumisalueella opiskeleville.

Taloustieteen matemaattisten menetelmien kurssi tulee olla suoritettuna, jos opiskelija aikoo jatkaa taloustieteen maisteriohjelmassa.

Tutkintosäännöstä 2005 tutkintosääntöön 2013 siirtyneet opiskelijat voivat siirtymäsääntöjen mukaan korvata kurssin kurssilla 30C00300 Mathematical Methods for Economists, 30C00350 Mathematics II tai 30C00355 Business Mathematics II.

Beskrivning