Credits: 6

Schedule: 04.01.2016 - 31.03.2016

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Professori Otto Toivanen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III - V kevät (2018-2019), Otaniemen kampus

III - V kevät (2019-2020), Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijat tutustuvat taloustieteen empiiristen menetelmien perusteisiin ja niiden soveltamiseen aineistojen analysoinnissa. Kurssilla tutustutaan Stata-ohjelmistoon (ei tarvitse osata ennen kurssille tuloa).

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia asioita:

 • todennäköisyyslaskennan ja tilastollisen päättelyn kertaus
 • regressioanalyysin perusteet (lineaariset ja loglineaariset mallit)
 • hypoteesien testaus
 • regressioanalyysin tulosten luotettavuuden arviointi
 • paneeliaineistojen analyysi
 • kaksiarvoinen selitettävä muuttuja
 • instrumenttimuuttujamenetelmä
 • aikasarja-analyysin alkeet

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

 • Luennot 40 h
 • Harjoitukset 12 h (20 % arvostelusta). Kurssin läpäisemiseksi on harjoitustehtävien kokonaispistemäärästä saatava vähintään 50 %.
 • Harjoitustyö 80 h (35 % arvostelusta)
 • Kaksi osakoetta (yhteensä 45 % arvostelusta) tai yksi lopputentti (45 % arvostelusta)

 Kevät 2020 lopputentti muutetaan online-tentiksi.

Kevät 2020 uusintatentti korvataan itsenäisellä projektilla.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

 • Luennot 40 h
 • Harjoitukset 12 h ja harjoituksiin valmistautuminen 25 h
 • Harjoitustyö 80 h
 • Tentti 3 h

Kevät 2020 lopputentti muutetaan online-tentiksi.

Kevät 2020 uusintatentti korvataan itsenäisellä projektilla.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 


James H. Stock and Mark W. Watson (2007) Introduction to econometrics, pakollinen
tai
James H Stock and Mark Watson (2011) Introduction to Econometrics: International Edition, pakollinen
Saatavuus
 
Muu luennoilla jaettu materiaali.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa aiemmin opetetun taloustieteen empiiriset menetelmät kurssin (31C01200). Nyt opiskelijat suorittavat aina kurssin 31C99904 Capstone: ekonometria ja data-analyysi.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=31C99904

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Taloustieteen perusteet (31A00110) ja tilastotieteen perusteet (30A02000) tulee olla suoritettuna ennen kurssin alkua.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodilla. Osakokeisiin ei ilmoittauduta erikseen. Tenttiin ilmoittaudutaan WebOodilla.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu 70:een opiskelijaan. Kurssille voivat osallistua ainoastaan taloustieteen erikoistumisalueen opiskelijat, joilla kurssin esitietovaatimuksissa mainitut opinnot on suoritettu, sekä Kauppakorkeakoulun taloustieteen sivuaineopiskelijat. Kurssia suositellaan niille kanditason sivuaineopiskelijoille, jotka aikovat siirtyä maisterivaiheessa taloustieteen maisteriohjelmaan.

Capstone –kurssin korvaaminen

Opiskelija voi perustellusta syystä (esim. vaihto-opiskelu tai vakava sairaus - työssäkäynti ei tällainen perusteltu syy) korvata kandidaatin tutkinnon erikoistumisalueensa tai maisteriohjelmansa capstone –kurssin tai tämän kurssin sijaan sisällyttää tutkintoonsa toisen Aalto-yliopiston korkeakoulun (ei Kauppakorkeakoulun) kurssin, kun hän on jättänyt normaalista hyväksilukukäytännöstä poiketen jo ennen korvaavan kurssin suorittamista perustellun korvaamishakemuksen Intossa kuvaillun hyväksilukuprosessinmukaisesti. Tässä yhteydessä pyydetään ao. tutkinnon osan vastuuopettajan tai ohjelmajohtajan lausunto siitä toteutuvatko capstone –kurssin tavoitteet opiskelijan korvaamaksi ehdottamassa kurssissa.

Description