Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija

 • ymmärtää vaatteiden tuotantoprosessin eri vaiheet ja niiden merkityksen prosessissa.
 • tunnistaa vaatteiden hinnanmuodostumiseen vaikuttavat asiat.
 • ymmärtää tuotteiden ohjeistuksen merkityksen vaatteiden teollisessa tuotannossa.
 • osaa tulkita vaatteiden mitoitustaulukkoa ja hyödyntää sitä tuotteiden sarjonnan ohjeistuksessa.

Laajuus: 3

Aikataulu: 24.01.2023 - 21.02.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jane Palmu

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojaksolla käsitellään vaatteiden teollista tuottamista, tuotteiden hinnoittelua sekä tutustutaan vaatetusteollisuuden erilaisten digitaalisten ohjelmistojen käyttöön vaatteen tuotantoprosessissa. Opintojaksoon sisältyy tehdaskäynti suomalaiseen vaatetustehtaaseen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävät

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  82h Kokonaistyöaika

  Luennot, demonstraatiot, tehdasvierailu

  48 h Kontaktiopetus

  24 h Itsenäinen opiskelu

  8 h Sisäistäminen ja itsearviointi

  2 h Kurssipalautteen antaminen

  Vähintään 80% läsnäolo

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III
  2023-2024 Kevät III

  Ilmoittautuminen :

  Min. 5, max. 16 opiskelijaa

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun