Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 1. Suunnitella, toteuttaa ja raportoida muotoilun alaan kuuluvan, tutkimukseen perustuvan projektin.
 2. Tunnistaa taiteen ja suunnittelun alan vertaisarvioituja tietolähteitä ja hyödyntää eri tavoin hankittua tietoa opinnäytteessään noudattaen akateemisia käytänteitä.
 3. Esittää kirjallisesti ja suullisesti tutkimusprosessin ja sen tulokset.

Laajuus: 10

Aikataulu: 28.11.2022 - 13.03.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Heidi Paavilainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojaksolla opetellaan itsenäisen tiedonhaun, tieteellisen ajattelun, tiedon jäsentämisen ja käsittelyn sekä ammatillisen kielenkäytön taitoja. Opintojakson aikana laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta opinnäyte, joka esitellään seminaarissa. Opinnäytetyöskentelyä tukevassa äidinkielen tekstityöpajassa perehdytään asiatekstin kirjoittamiseen ja akateemisiin viestintätaitoihin sekä annetaan tutkintoon kuuluva kypsyysnäyte.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opinnäytteen taiteellinen, tekninen ja akateeminen laatu. Ilmaisun huolellisuus ja johdonmukaisuus.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Työmuotoja ovat kaikille yhteiset tapaamiset, pienryhmäseminaarit ja itsenäinen työskentely. Työskentelyyn voi sisältyä opponointitehtäviä

  Kokonaistyöaika: 270 h

  • Ohjattu opiskelu 30 h
  • Itsenäinen opiskelu 185 h
  • Sisäistäminen ja itsearviointi 54 h
  • Kurssipalautteen antaminen 1 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy II - Kevät IV
  2023-2024 Syksy II - Kevät IV

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun