Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Hyväksytyn kurssin jälkeen opiskelija osaa 1 etsiä ja tunnistaa taiteen ja suunnittelun alan vertaisarvioituja tietolähteitä internetistä ja tietokannoista 2 hyödyntää eri tavoin hankittua tietoa opinnäytteessään noudattaen akateemisia käytänteitä 3 perustaa suunnittelutyönsä tutkimustietoon 4 esittää kirjallisesti ja suullisesti tutkimuksen tulokset

Laajuus: 10

Aikataulu: 28.11.2022 - 13.03.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Heidi Paavilainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kaikille yhteiset luennot ja seminaarit, jotka voivat sisältää opponointitehtäviä. Pienryhmäseminaarit. Ohjaustapaamiset ohjaajan kanssa. Viestinnän harjoitustehtävät. Oma opinnäyte ja siihen liittyvä työ.

  Kurssin aikana laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta opinnäyte, joka esitellään seminaarissa. Kurssin yhteydessä annetaan myös kypsyysnäyte äidinkielen tekstityöpajassa. Opinnäytetyöskentelyä tukevassa seminaarissa perehdytään asiatekstin kirjoittamiseen ja akateemisiin viestintätaitoihin. Kurssilla opetellaan omakohtaisen tiedonhaun, tieteellisen ajattelun, tiedon jäsentämisen ja käsittelyn sekä ammatillisen kielenkäytön ja viestinnän taitoja.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opinnäytteen taiteellinen, tekninen ja akateeminen laatu. Ilmaisun huolellisuus ja johdonmukaisuus.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Työmuotoja ovat kaikille yhteiset tapaamiset, pienryhmäseminaarit ja itsenäinen työskentely. Työskentelyyn voi sisältyä opponointitehtäviä

  Kokonaistyöaika: 270 h

  • Ohjattu opiskelu 30 h
  • Itsenäinen opiskelu 185 h
  • Sisäistäminen ja itsearviointi 54 h
  • Kurssipalautteen antaminen 1 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Taiteen ja tekniikan kandidaatin tutkintojen opinnäyteohje

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Muotoilun pääaine ja Bachelor's Programme in Design järjestävät mahdollisuuksien mukaan yhteisen opinnäyteseminaarin 2021 alkaen. Osa opetuksesta saattaa olla englanniksi myös pääaineen opiskelijoille.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy II-Kevät IV

  2021-2022 Syksy II-Kevät IV

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARTS3015.kand

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodi