Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija:

 • osaa käyttää malleja ja prototyypejä ajattelun apuvälineenä
 • pystyy perustelemaan soveltuvat prototypointimenetelmät erityyppisiin ongelmiin  
 • on harjaannuttanut käden ja silmän koordinaatiota materiaalin käsittelyssä rakentamallla käsin mallin, jossa on vapaamuotoisia pintoja ja detaljeja

 

Laajuus: 3

Aikataulu: 11.01.2023 - 01.03.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Teppo Vienamo

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojaksolla perehdytään muotoilun ja tuotekehityksen mallien ja prototyyppien käyttöön, ja tehdään harjoituksia eri materiaaleja ja menetelmiä käyttäen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Palautusten tekninen ja taiteellinen laatu sekä haastavuus, aktiivisuus & osallistuminen

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin kokonaistyömäärä 3 op = 81 h

  • Ohjattu opiskelu 34 h
  • Itsenäinen opiskelu 30 h
  • Sisäistäminen ja itsearviointi 16 h
  • Kurssipalautteen  antaminen 1 h

  Vähintään 80% läsnäolo

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III
  2023-2024 Kevät III

  Ilmoittautuminen :

  Min. 5, max. 40 opiskelijaa

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun