Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi antaa tarpeelliset perustiedot sekä työlainsäädännön keskeisimmistä kysymyksistä että työehtosopimuksista ja työmarkkinajärjestelmästä.

Laajuus: 6

Aikataulu: 28.02.2023 - 19.04.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Katriina Vierula

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Viestit / kysymykset My coursesin kautta tai luennolla.


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi antaa kaikille ja erityisesti esimiestehtäviin ja henkilöstöhallinnon alalle aikoville tarpeelliset tiedot työoikeuden keskeisestä lainsäädännöstä ja työehtosopimusjärjestelmästä. Kurssilla tuodaan esille paljon työelämän käytännön esimerkkejä ja oikeustapauksia.

 • koskee tätä kurssikertaa  Työsopimuslaki käytännössä. Harri Hietala, Martti Kairinen, Keijo Kaivanto, Esa Schön. 7., uudistettu painos. Alma Talent, verkkokirjahylly (e-kirja) 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tentti (100%) kurssikirjallisuudesta.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kolme (3) esseekysymystä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Luennot 18 h

  - Ekskursio työtuomioistuimeen 2 h

  - Itseopiskelu 137 h

  - Tentti 3 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Työsopimuslaki käytännössä. Harri Hietala, Martti Kairinen, Keijo Kaivanto, Esa Schön. 7., uudistettu painos. Alma Talent, verkkokirjahylly (e-kirja)

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tenteissä ei saa käyttää lakikirjoja.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV
  2023-2024 Kevät IV

  Ilmoittautuminen :

  Tarkista ilmoittautumisajat Sisusta.