Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on antaa monipuolinen ja kattava kuva siirtohinnoittelun keskeisistä osa-alueista sekä käytännön asiantuntijatyöstä aiheen parissa. Kurssin käytyäsi hallitset eri analyysimenetelmien perusteet ja olet kartuttanut tarvittavat perustaidot siirtyäksesi menestyksekkäälle urapolulle siirtohinnoittelun kiehtovaan maailmaan. Tämä kurssi tukee opiskelijoiden yrittäjämäistä ajattelutapaa.

Laajuus: 6

Aikataulu: 07.03.2023 - 13.04.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Petteri Rapo

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luento 1: Kurssin käytännön asiat, johdatus aiheeseen, kotimainen ja kansainvälinen sääntely
  2. Luento 2: Kansainvälisen vero-oikeuden perusteet, verosopimukset, erillis- ja markkinaehtoperiaate, kiinteät toimipaikat (erityisesti siirtohinnoittelussa)
  3. Luento 3: Markkinaehtoisen toimintamallin suunnittelu ja implementointi (prosessi), toiminto- ja arvoketjuanalyysin laatiminen
  4. Luento 4: Sisäisten transaktioiden perustyypit & hinnoittelumenetelmät (tavarakauppa, palvelut, aineettomat, sisäinen rahoitus)
  5. Luento 5: Markkinaehtoperiaatteen soveltaminen käytännössä (siirtohinnan määrittely ja validointi), taloudellinen analyysi, verrokkihaut (tietokanta-analyysit)
  6. Luento 6: Siirtohinnoitteludokumentaation sisältö, laatiminen ja ylläpito
  7. Luento 7: Ennakolliset menettelyt, verotarkastukset ja riidanratkaisu

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Essee 20%

  Tentti 80%

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

   1. 21 t. luento
   2. 23 t essee
   3. 94 t lukeminen
   4. 27 t Tenttiin valmistautuminen
   5. 2 t tentti

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  1 Ei köyhyyttä

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi hydridiopetuksena (etänä / Alder & Soundin tiloissa).

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV
  2023-2024 Kevät IV

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisussa