Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Suoritettuaan kurssin, opiskelija

1 - osaa pohtia omia taideoppimiskokemuksiaan sekä taide- ja kasvatusnäkemyksiään
2 - alkaa luoda omaa taidepedagogista käyttöteoriaansa ja jäsentää käsitystään kuvataide-oppiaineen opettamisesta visuaalisena kulttuurikasvatuksena.

Laajuus: 3

Aikataulu: 09.02.2023 - 30.03.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tiina Pusa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Didaktiikan kurssi antaa valmiuksia samanaikaisesti suoritettavaan Orientoivaan harjoitteluun. Harjoitteluun valmistaudutaan yksilö- ja ryhmäharjoituksilla. Luennoilla tutustutaan taideopetuksen suunnittelun perusteisiin ja käsitellään oppimisen ja opettamisen tavoitteita monipuolisesti.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusharjoittelusuunnitelman tekeminen, opetuksen seuraaminen harjoittelupaikassa, omien harjoittelutuntien pitäminen ja harjoittelun raportointi yhdessä työparin kanssa. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  3 ECTS ≈ 81h

  Kontaktiopetus 30h / 51h

  Luennot, keskustelut, yksilö- ja ryhmäharjoitukset. Suoritetaan yhdessä orientoivan harjoittelun kanssa. Yhteistyö Espoon kuvataidekoulun kanssa. Vähintään 80% läsnäolo.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III
  2023-2024 Kevät III

  Ilmoittautuminen :

  Kurssi on tarkoitettu vain kuvataidekasvatuksen pääaine- ja sivuaineopiskelijoille.

  Ilmoittautuminen: Sisu.