Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan, opiskelija osaa

1 - arvioida työn merkitystä oman elämänsä kokonaisuudessa
2 - huoltaa ja ylläpitää tärkeintä työvälinettään, itseään
3 - hyödyntää tekijänoikeuksiaan mahdollisimman laajasti
4 - tunnistaa ja soveltaa sopimusten peruskäsitteitä
5 - löytää uusia, inspiroivia tapoja soveltaa ammattitaitoaan
6 - tunnistaa erilaisia ammatillisia mahdollisuuksia
7 - paikantaa erilaisia rahoitusmahdollisuuksia ja kirjoittaa apurahahakemuksen
8 - projektityön, neuvottelun ja hinnoittelun perusteet

Laajuus: 3

Aikataulu: 13.09.2022 - 15.11.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Penni Osipow

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Tiina Latva

tiina.m.latva@aalto.fi

0503002411

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Elämän- ja projektinhallinnan perusteet
  - Keho työvälineenä
  - Tekijänoikeudet ja sopimukset
  - Raha: erilaiset rahoitusmahdollisuudet, apurahajärjestelmä, laskutusperiaatteet, verotus ja sosiaaliturva
  - Neuvottelu, presentointi ja myynti
  - Ammattitaidon ja taitopaletin kehittäminen
  - erilaiset suunnittelijat ja ammatti-identiteetti

 • koskee tätä kurssikertaa

  Tule ajoissa klo 13.15.  Huomioimme näin kurssille kutsutut ulkopuoliset vieraat ja heidän esityksensä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää kurssitehtävän palautusta määräaikaan mennessä ja 80 % läsnäoloa luennoilla. Korkeintaan yhden luentokerran voi korvata erillisellä esseellä. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Arviointiasteikko: 0–5

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  3 ECTS ≈ 81h

  Kontaktiopetus 36h/ muu 45h

  Osallistuminen opetukseen ja tehtävien suorittaminen. Vähintään 80% läsnäolo.

  Pienryhmätyöskentely, työpajat, vierailut, luennot, kirjoittaminen ja lukeminen

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssikirja:
  Heikki Jokinen Työnä kuva. Visuaalisen viestinnän tekijän opas. Grafia. 2021

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen :

  Kurssi on tarkoitettu vain Visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

  Minimiopiskelijamäärä, jolla kurssi järjestetään: 8
  Maksimiopiskelijamäärä vaihtelee toteutuksittain ja ilmoitetaan toteutuksen tiedoissa.

  Ilmoittautuminen: Sisu.

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  13.9. Klo 13.15-17.00 M240, Kandidaattikeskus 

  klo 13.15-14.15 Kurssin sisällön, tehtävien ja kirjallisuuden esittely ja läpikäynti

  Sovitaan kertojen tauotuksesta. Keskustellaan vieraista ja vierailuista. 

  klo 14.30-16.00 Tekijänoikeus, IPR ja oikeuksista sopiminen

  Maria Rehbinder, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun lakimies, Tekijänoikeusasiamies, Aalto-yliopisto

  klo 16.00-17.00 Startataan luentopäiväkirjat 


  20.9. Klo 13.15-17.00 DELOITTE - U119, Kandidaattikeskus 

  Klo 13.15-15.00 Projektinhallinta & Asiakaspalvelu 

  Klo 15.00-17.00 Inspiraatiotehtävä 

   

  27.9. Klo 13.15-17.00 M240, Kandidaattikeskus 

  Klo 13.15-15.00 Työskentely agentin kanssa, Petra Koivisto AGENT PEKKA 

  Klo 15-17 Inspiraatiotehtävien presentointi

   

  4.10. Klo 13.15-17.00 M240, Kandidaattikeskus 

  Klo 13.15 alkaen. Raha Mistä tuntihinta muodostuu, YEL, apurahojen hakeminen

  Juuso Koponen, Koponen Hildén

   

  11.10. Klo 13.15-17.00 M240, Kandidaattikeskus 

  Inspiraatio 

   

  TI 18.10. Ei opetusta


  25.10. Klo 13.15-17.00 

  Legal Design, Aku Nikkola, Dot. 

   

  1.11. Klo 13.15-17.00 Ellun kanat-vierailu (Kalliossa) & erilaiset suunnitteijat -paneeli

  Klo 13.15 alkaen

  Veera Kesänen & Sasu Haanpää, Ellun kanat 

  Enni Koistinen

   

  8.11. klo 13.15-17.00 M240, Kandidaattikeskus 

  Työ ja elämä -klinikka

   

  15.11. klo 13.15-17.00 T003, Kauppakorkean puoli

  Klo 13.15-14.45 Jenni Pasanen, AI-taiteilija

  Klo 15.00-17.00 Loppupresentaatiot 
  Luentopäiväkirjojen palautus 22.11.