Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson jälkeen opiskelija hahmottaa voimien ja rakenteiden olennaisimmat vaikutukset arkkitehtuuriin oman suunnittelutyönsä kautta.

Laajuus: 3

Aikataulu: 25.10.2023 - 08.12.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Matti Kuittinen, Simon Mahringer

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Johdanto seuraaviin teemoihin: Luonnonvoimien vaikutukset arkkitehtuuriin. Kantavat rakenteet ja liitokset. Materiaalivalintojen perusteet. Kestävä rakentaminen.  Ryhmätyöskentely luovassa työssä

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Arviointiasteikko: hyv/hyl.Arviointi perustuu läsnöoloon ja vaadittujen tehtävävien suorittamiseen.
  Harjoitustöistä saa suullisen, laadullisen palautteen palautetilaisuuksissa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa kontaktiopetuksessa, osallistumista ryhmätyöskentelyyn sekä itsenäistä opiskelua.

  3op=n.81h

  42 tuntia lähiopetusta (6h/viikko)

  39 tuntia itsenäistä työtä

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Vain arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin pääaineopiskelijoille. Muodostaa kokonaisuuden kurssin Perusteet:Voima, luennot kanssa.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy II
  2023-2024 Syksy II

  Ilmoittautuminen :

  Kurssin minimiopiskelijamäärä on 5. 

  Kurssin maksimi opiskelijamäärä on 90.

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun