Credits: 3

Schedule: 07.09.2015 - 07.12.2015

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tommy Lindgren

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (syksy 2018 ja 2019)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tiedostaa oman ajattelunsa ja arvomaailmansa suhteessa arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun perinteeseen ja diskurssiin.
Tuntee fokus-alueen  keskeisimmät tietolähteet

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

SPACE-fokusalueen tietoperusta, alan kirjallisuuden klassikot ja viimeaikainen tutkimustieto.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, läsnäolo ja hyväksyttävästi suoritettu harjoitustyö.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

harjoitustyöt 55h
luennot 26h
yht. 81h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vaihtelee kauden teeman mukaan.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa osan kurssista A-36.1154

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARK-C5002

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty/hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2017).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Description