Credits: 5

Schedule: 07.09.2015 - 14.12.2015

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (syksy 2018 ja 2019)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kykenee hakemaan luovia ratkaisuja annettujen reunaehtojen puitteissa.
Kykenee havainnollistamaan ajatuksiaan, havaintojaan ja suunnitelmiaan.
Kaupunki- ja asuntoalueiden suunnitelun syvempi ymmärtäminen ja suunnittelutaidon kehittäminen,
Tuntee ja osaa kriittisesti hyödyntää teknisiä, sosiaalisia ja toiminnallisia tekijöitä kaupunkitilan muodostamisessa.
Uuden kaupunkitilan ja sen asemakaavallisen ratkaisun luominen yksilötyönä,
Kaupunkitilan syvempi temaattinen arviointi ja soveltaminen,
laajan rakennetun ympäristökokonaissuuden suunnittelutaidon kehittäminen

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Maankäytön, liikennejärjestelmän ja palveluverkon vuorovaikutus.
Kaupunkirakenne- ja kortteliryhmätason typologinen suunnittelu.
Monitoimintaisten keskusten ja erityisesti julkisen tilan arkkitehtoninen suunnittelu.
Kaupunkirakennustaiteellisen muodonannon ja siihen tukeutuvan asemakaavoituksen perusteet
Uuden rakennetun ympäristön haasteellinen suunnittelu sekä rakennetun ympäristön, yhteiskunnan, kulttuurin ja luonnon vuorovaikutusten ymmärtäminen.
Ratkaisulähtöinen moniammatillinen ryhmätyöskentely kaupunkitilallisessa suunnittelussa.

 

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaaritilaisuudet ja hyväksyttävästi suoritetut harjoitustyöt. Kurssilla eri ammattitaustalta tulevat opiskelijat voivat saada kohdennettuja osatehtäviä. Harjoitustöiden muodot vaihtelevat esseistä analyysi- ja suunniteluharjoitustöihin, joiden arvostelupainotukset vaihtelevat kausittain.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- harjoitustyöt 113 h
- seminaari- ja kritiikkitilaisuudet 10h
- harjoitustyöohjaus 4h
- opinto- ja tutustumismatkat 6h
  yht. 133h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vaihtelee kauden teeman mukaan.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit A-36.1203 Kaupunkitila 2 ja A-36.1154 YKSAK (osin)

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARK-C5003

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ARK-C5500 tai vastaavat tiedot

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2017).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Description