Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tuntee kaupunkitilojen ominaisuudet, hierarkiat ja kehittämispotentiaalit
kaupunki- ja asumisympäristöjen suunnitelun erityisaseman ymmärtäminen,
kaupunkitilojen analysoiminen,
kaupunkitilan temaattinen arviointi ja soveltaminen
asuinalueiden erityispiirteet ja suunnitteluperusteet
uuden kaupunkitilan ja asumisympäristöjen luomisen harjoittelu
Kykenee esiintymään riittävän selkeästi yleisön edessä ja perustelemaan näkemyksiään.
Kykenee ottamaan palautetta vastaan ja käyttämään sitä rakentavasti hyödykseen.
Kykenee reflektoimaan omaa työskentelyään ja oppimistaan

Laajuus: 5

Aikataulu: 14.01.2016 - 27.04.2016

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Tommy Lindgren, Tommy Lindgren

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tommy Lindgren, Tommy Lindgren

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kaupunkitilojen kehitys ja ominaisuudet
  Kaupunkiarkkitehtuurin mahdollisuudet ja kaupunkirakennustaiteellisen muodonannon perusteet,
  Kestävän kehityksen periaatteet
  Kaupunkitilojen analyysit ja hahmottaminen
  Julkiset tilan ja liikkumisen järjestelmä.
  Uuden rakennetun ympäristön suunnittelu sekä rakennetun ympäristön, yhteiskunnan, kulttuurin ja luonnon vuorovaikutusten ymmärtäminen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, seminaaritilaisuudet ja hyväksyttävästi suoritetut harjoitustyöt. Harjoitustöiden muodot vaihtelevat esseistä analyysi- ja suunniteluharjoitustöihin, joiden arvostelupainotukset vaihtelevat kausittain.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - harjoitustyöt 100h,
  - luennot 12h,
  - seminaari- ja kritiikkitilaisuudet 10h,
  - harjoitustyöohjaus 4h,
  - opinto- ja tutustumismatkat 7h
    yht. 133h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Vaihtelee kauden teeman mukaan.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin A-36.1202

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ARK-C5001 tai vastaavat tiedot

LISÄTIETOJA

Description