Credits: 6

Schedule: 24.02.2016 - 06.04.2016

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kristo Vesikansa

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV järjestetään joka toinen vuosi (kevät 2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson aikana opiskelija syventyy toisen maailmansodan jälkeisen arkkitehtuurin keskeisiin ilmiöihin. Hän harjaantuu analysoimaan rakennuksia, suunnitelmia ja arkkitehtuurikirjoituksia sekä tekemään arkkitehtuurikritiikkiä argumentoinnin muodossa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1940- ja 80-lukujen välinen suomalainen ja kansainvälinen arkkitehtuuri sekä siitä käyty keskustelu. Tarkemmat näkökulmat vaihtuvat vuosittain.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakso käsittää luentosarjan sekä luku- ja keskusteluharjoituksia, tuntitehtäviä ja esseen.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pienempi suoritus koostuu luennoista, lukuharjoituksista, esitelmästä ja pienestä esseetehtävästä. Laajempi kokonaisuus sisältää lisäksi tutkielman.

(6 op): luennot, esitelmä, lukuharjoitukset, kotitentti

Luennot 19,5 h (14 %).

Itsenäinen työskentely 28 h (20%).

Oma esitelmä 15,5 h (11%).

Alustus ja lukuharjoitukset  35,5 h (25 %).                   

Kotitentti 45 h (31%).

Yhteensä 143,5 h.             

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa opintojakson A-27.2222

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

 Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2017).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Description