Credits: 10

Schedule: 25.02.2016 - 26.05.2016

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kristo Vesikansa

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V 

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson aikana opiskelija syventää ymmärrystään arkkitehtuurihistorian teemoista ja toisista kulttuureista. Opiskelija harjaantuu tekemään aikaisempaa laajempaa tiedonkeräämistä ja jäsentämään sen tutkielman muotoon, mikä harjaannuttaa tutkimusaiheen problematisointiin ja lähdekritiikkiin.

Ekskursio harjaannuttaa havainnoimaan arkkitehtuuria ja kaupunkitiloja kuvaamalla, mittaamalla ja piirtämällä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakso tarjoaa näkymiä toisiin aikakausien ja/tai kulttuurien rakentamiseen ja arkkitehtuuriin, niiden vaikutuksiin ja niitä koskevaan tutkimukseen  

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, tuntitehtävät, tutkielma, seminaari ja ekskursio.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, tutkielmaohjaus 36 h (10 %).

Itsenäinen työskentely, tuntitehtävät 38 h (11 %).

Tutkielma ja seminaariesitys 164 h (48 %).

Opintomatka 106 h (31 %).

Yhteensä 344 h.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa opintojakson A-27.3310

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kaikkien kandiopintojen tulee olla suoritettuna ja kanditutkintohakemuksen lähetettynä ennen kuin voi osallistua studioihin.

 

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2017).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Soveltuu myös jatko-opintojen osaksi.

Description