Credits: 2

Schedule: 29.10.2015 - 26.11.2015

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ira Verma

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Student will learn to observe built environment with regard to usability and accessibility. Student can recognize different user groups of buildings and learns basic terminology related user oriented space design.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

A lecture course on user oriented space design. The course gives basic knowledge on usability, user experience and accessibility of spaces. Some design methods involving different user groups and co-design are presented.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Working in pairs or in small groups. Observation and analyses of existing public spaces in relation to the theme of the course. Criteria: Attendance to course and active participation.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lectures and adaptation time 20 h

Site visit, working in small groups and preparing the assignment 34 h

Total 54 h

Attendance to course is required

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

The course is using MyCourse

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

A-8.1201, A-8.1203 tai vastaava

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Accepted - Rejected

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Description