Laajuus: 2

Aikataulu: 29.10.2015 - 26.11.2015

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ira Verma

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Student will learn to observe built environment with regard to usability and accessibility. Student can recognize different user groups of buildings and learns basic terminology related user oriented space design.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

A lecture course on user oriented space design. The course gives basic knowledge on usability, user experience and accessibility of spaces. Some design methods involving different user groups and co-design are presented.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Working in pairs or in small groups. Observation and analyses of existing public spaces in relation to the theme of the course. Criteria: Attendance to course and active participation.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Lectures and adaptation time 20 h

Site visit, working in small groups and preparing the assignment 34 h

Total 54 h

Attendance to course is required

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

The course is using MyCourse

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

A-8.1201, A-8.1203 tai vastaava

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Accepted - Rejected

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Opintojakson kuvaus