Omfattning: 2

Tidtabel: 29.10.2015 - 26.11.2015

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ira Verma

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Student will learn to observe built environment with regard to usability and accessibility. Student can recognize different user groups of buildings and learns basic terminology related user oriented space design.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

A lecture course on user oriented space design. The course gives basic knowledge on usability, user experience and accessibility of spaces. Some design methods involving different user groups and co-design are presented.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Working in pairs or in small groups. Observation and analyses of existing public spaces in relation to the theme of the course. Criteria: Attendance to course and active participation.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lectures and adaptation time 20 h

Site visit, working in small groups and preparing the assignment 34 h

Total 54 h

Attendance to course is required

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

The course is using MyCourse

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

A-8.1201, A-8.1203 tai vastaava

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Accepted - Rejected

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Beskrivning