Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää minkälaisista osista tekniikan kandidaatin tutkinto koostuu ja hänellä on alustava suunnitelma omista opinnoistaan. Opiskelija tuntee turvallisen laboratoriotyöskentelyn perusteet ja osaa työskennellä niiden mukaan. Opiskelija osaa käyttää ajanhallinnan työkaluja suunnitelmalliseen opiskeluun ja harjaantuu suunnittelemaan omaa ajankäyttöään. Hän osaa suhteuttaa omaa toimintaansa tehokasta yliopisto-opiskelua varten ja oppii käyttämään omaHOPSia työkaluna opiskelun suunnitteluun. Opiskelija tutustuu korkeakoulun henkilökuntaan ja opiskelijapalveluihin. Opiskelija oppii käyttämään Aallon opintoihin liittyviä tietojärjestelmiä sekä ymmärtää tietoturvan merkityksen. Opiskelija tottuu antamaan palautetta.

Laajuus: 2

Aikataulu: 01.09.2015 - 18.05.2016

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jouni Paltakari

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jari Aromaa, Minna-Hanna Nieminen, Annukka Santasalo-Aarnio, Annukka Santasalo-Aarnio, Tapani Vuorinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Pakollinen osallistuminen luentoihin, palautetilaisuuksiin ja akateemisen ohjauksen tapaamisiin. Työturvallisuustentti, HOPS, verkkotehtäviä sekä pakollinen kurssipalaute. Kurssiin voi sisältyä myös posteriharjoitus. Vaihtoehtoinen suoritustapa: 1. Tammikuussa opintonsa aloittavat osallistuvat tammiorientaatioon ja akateemiseen ohjaukseen, kirjoittavat välipalautukset korvaavan esseen ja osallistuvat ajankäytön työpajaan sekä IT-harjoitukseen. 2. Kurssin voi erikseen sopimalla suorittaa vaihtoehtoisella tavalla, mikäli kurssiin osallistuminen ei ole mahdollista.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  2 op = 54 op Luennot ja palautetilaisuudet 20 - 30h Akateeminen ohjaus 2 - 6h HOPS-työpaja 2h Työturvallisuustentti 1h Ajankäytön taito-osio 2 - 6 h Itsenäinen työskentely 10 - 22h, Posteriharjoitus 0-6h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ohjelman Into-sivut, jotka sisältävät opinto-oppaan 2018 - 2020 ja luennoilla jaettava materiaali.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  CHEM-A100

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus