Credits: 5

Schedule: 08.01.2016 - 18.03.2016

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III - IV, Järjestetään viimeisen kerran keväällä 2019

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa :

 1. selittää elektronirakenteen merkityksen alkuaineiden ominaisuuksiin ja reaktiivisuuteen
 2. kuvata tärkeimpien epäorgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia ja käyttökohteita
 3. kuvata epäorgaanisten materiaalien tärkeimpiä kiderakenteita
 4. toteuttaa erilaisia epäorgaanisia synteesejä
 5. karakterisoida tuotteita eri menetelmillä
 6. tulkita analyysituloksia ja raportoida tuloksia

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

 • alkuaineiden kemian pääpiirteet
 • kemiallinen sitoutuminen
 • tärkeimpien epäorgaanisten yhdisteiden ominaisuudet
 • kiinteän olomuodon tärkeimmät rakennetyypit
 • epäorgaanisten materiaalien synteesi
 • epäorgaanisten materiaalien yleisimmät karakterisointimenetelmät

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, laboratoriotyöt, kotitehtävät ja tentti.

Kurssisuoritus edellyttää kurssipalautteen antamista palautejärjestelmän kautta.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op = 135 h

Kontaktiopetus (60 h):
- Luennot 32 h
- Laboratoriotyöt 28 h

Oma työ (75 h):
- Tentti 3 h
- Kotitehtävät
- Itsenäinen opiskelu

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Rayner-Canham, G., Overton, T., Descriptive Inorganic Chemistry, W.H. Freeman & Company, 2014.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

CHEM‐C2240 Epäorgaaninen kemia

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-C2210

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

CHEM-A1200.

Laboratorioturvallisuuskurssi CHEM-A1010 tai CHEM-E0140 (tai vaihtoehtoisesti työturvallisuusosio, joka on opetettu kursseilla CHEM-A1000 tai CHEM-E0100 ennen lukuvuotta 2017-2018) on oltava suoritettuna ennen laboratoriotöiden aloittamista.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Description