Laajuus: 5

Aikataulu: 08.01.2016 - 18.03.2016

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III - IV, Järjestetään viimeisen kerran keväällä 2019

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa :

 1. selittää elektronirakenteen merkityksen alkuaineiden ominaisuuksiin ja reaktiivisuuteen
 2. kuvata tärkeimpien epäorgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia ja käyttökohteita
 3. kuvata epäorgaanisten materiaalien tärkeimpiä kiderakenteita
 4. toteuttaa erilaisia epäorgaanisia synteesejä
 5. karakterisoida tuotteita eri menetelmillä
 6. tulkita analyysituloksia ja raportoida tuloksia

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

 • alkuaineiden kemian pääpiirteet
 • kemiallinen sitoutuminen
 • tärkeimpien epäorgaanisten yhdisteiden ominaisuudet
 • kiinteän olomuodon tärkeimmät rakennetyypit
 • epäorgaanisten materiaalien synteesi
 • epäorgaanisten materiaalien yleisimmät karakterisointimenetelmät

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, laboratoriotyöt, kotitehtävät ja tentti.

Kurssisuoritus edellyttää kurssipalautteen antamista palautejärjestelmän kautta.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op = 135 h

Kontaktiopetus (60 h):
- Luennot 32 h
- Laboratoriotyöt 28 h

Oma työ (75 h):
- Tentti 3 h
- Kotitehtävät
- Itsenäinen opiskelu

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Rayner-Canham, G., Overton, T., Descriptive Inorganic Chemistry, W.H. Freeman & Company, 2014.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

CHEM‐C2240 Epäorgaaninen kemia

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-C2210

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

CHEM-A1200.

Laboratorioturvallisuuskurssi CHEM-A1010 tai CHEM-E0140 (tai vaihtoehtoisesti työturvallisuusosio, joka on opetettu kursseilla CHEM-A1000 tai CHEM-E0100 ennen lukuvuotta 2017-2018) on oltava suoritettuna ennen laboratoriotöiden aloittamista.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Opintojakson kuvaus