Omfattning: 5

Tidtabel: 08.01.2016 - 18.03.2016

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III - IV, Järjestetään viimeisen kerran keväällä 2019

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa :

 1. selittää elektronirakenteen merkityksen alkuaineiden ominaisuuksiin ja reaktiivisuuteen
 2. kuvata tärkeimpien epäorgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia ja käyttökohteita
 3. kuvata epäorgaanisten materiaalien tärkeimpiä kiderakenteita
 4. toteuttaa erilaisia epäorgaanisia synteesejä
 5. karakterisoida tuotteita eri menetelmillä
 6. tulkita analyysituloksia ja raportoida tuloksia

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

 • alkuaineiden kemian pääpiirteet
 • kemiallinen sitoutuminen
 • tärkeimpien epäorgaanisten yhdisteiden ominaisuudet
 • kiinteän olomuodon tärkeimmät rakennetyypit
 • epäorgaanisten materiaalien synteesi
 • epäorgaanisten materiaalien yleisimmät karakterisointimenetelmät

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, laboratoriotyöt, kotitehtävät ja tentti.

Kurssisuoritus edellyttää kurssipalautteen antamista palautejärjestelmän kautta.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op = 135 h

Kontaktiopetus (60 h):
- Luennot 32 h
- Laboratoriotyöt 28 h

Oma työ (75 h):
- Tentti 3 h
- Kotitehtävät
- Itsenäinen opiskelu

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Rayner-Canham, G., Overton, T., Descriptive Inorganic Chemistry, W.H. Freeman & Company, 2014.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

CHEM‐C2240 Epäorgaaninen kemia

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-C2210

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

CHEM-A1200.

Laboratorioturvallisuuskurssi CHEM-A1010 tai CHEM-E0140 (tai vaihtoehtoisesti työturvallisuusosio, joka on opetettu kursseilla CHEM-A1000 tai CHEM-E0100 ennen lukuvuotta 2017-2018) on oltava suoritettuna ennen laboratoriotöiden aloittamista.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Beskrivning