Credits: 5

Schedule: 11.01.2016 - 11.05.2016

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III - IV 2018-2019, I‐II 2019-2020

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan, opiskelija osaa :

 1. tunnistaa erilaiset reaktiotyypit (esim. additiot, eliminaatiot ja substituutiot)
 2. yleisimpien reaktiomekanismien perusteet
 3. suunnitella sekä toteuttaa orgaanisia synteesejä.
 4. karakterisoida tuotteita eri menetelmillä
 5. tulkita analyysituloksia ja raportoida tuloksia

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kemian peruskurssi jossa perehdytään seuraaviin:

 • konformaatioanalyysin perusteet
 • elektrofiilinen additio alkeeneihin
 • elektrofiilinen aromaattinen substituutio
 • enolaatit
 • konjugaattiadditio
 • regioselektiivisyys
 • aldoli ja Claisen reaktiot
 • suojaryhmät
 • synteesisuunnittelu

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, laboratoriotyöt, kotitehtävät, seminaari/posteri ja tentti. Kurssisuoritus edellyttää kurssipalautteen antamista palautejärjestelmän kautta.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op = 135 h

Kontaktiopetus (60-78 h):
- Luennot 30 h
- Laboratoriotyöt 30-48 h

Oma työ (57-75 h):
- Tentti 3 h
- Kotitehtävät
- Itsenäinen opiskelu

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Clayden, Greeves, Warren, kappaleet 16, 19-26, 28. Oxford University Press 2012.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-C2220

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

CHEM-A1210

Laboratorioturvallisuuskurssi CHEM-A1010 tai CHEM-E0140 (tai vaihtoehtoisesti työturvallisuusosio, joka on opetettu kursseilla CHEM-A1000 tai CHEM-E0100 ennen lukuvuotta 2017-2018) on oltava suoritettuna ennen laboratoriotöiden aloittamista.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

 

Description