Credits: 5

Schedule: 04.12.2015 - 29.07.2016

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Jouni Paltakari

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II – kesä, kurssi suoritetaan pääosin kesäharjoittelun yhteydessä

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

- soveltaa ryhmätyöskentelyn ja ryhmän johtamisen periaatteita työympäristössä

- työskennellä päämäärätietoisesti, suunnitelmallisesti ja vastuullisesti ryhmän jäsenenä ja itsenäisesti

- ymmärtää työnantajaorganisaation ja työyhteisön toimintaa ohjaavia keskeisiä tekijöitä

- toimia oman alansa edustajana monialaisessa ryhmässä tarvittaessa myös kansainvälisessä toimintaympäristössä

- tunnistaa kehittämiskohteita työssään ja työympäristössään

- arvioida, eritellä ja kehittää itseään oppijana

- arvioida, eritellä ja kehittää työelämätaitojaan sekä ammatillista osaamistaan

- arvioida ja suunnitella itsenäisesti ajankäyttöään ja tehokkaita työtapoja.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Toiminta ja viestintä työyhteisössä. Monikulttuurinen toimintaympäristö. Oman oppimisen arviointi.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osaamisprofiili ja kurssitehtävät sekä osallistuminen työpajoihin ja ryhmäkeskusteluihin. Luennot 5 h, pienryhmätyöskentely 30 h, itsenäinen opiskelu 105 h

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pienryhmätyöskentely 15 h, itsenäinen opiskelu 120 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan myöhemmin.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-C2510

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

CHEM-A1500 tai vastaavat tiedot

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi suoritetaan pääosin kesäharjoittelun yhteydessä.

Kurssi on tarkoitettu vain kemiantekniikan kandidaattiohjelman opiskelijoille.

Description